ΠΑΙΔΕΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ & ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΕΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΒΛΑΣΤΑΡΙ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ – ΠΡΟΤΑΣΗ

children playing child laugh - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

children playing child laugh 1 - Σόλων ΜΚΟΣυντάκτριες: Αναστασία Γκίκα, Σοφία Ρίζου
Περίληψη: Φυτώριο παιδιών – Kindergarten – Παιδόκηπος: όχι «σταθμός» (πάρκινγκ), ούτε κέντρο «σχολικής αγωγής», αλλά το έδαφος όπου τα παιδιά μπορούν να αναπτυχθούν με φυσικό τρόπο. Η πρώτη γνωριμία με τον κόσμο γίνεται με το παιχνίδι – αυτό είναι το καλύτερο εκπαιδευτικό μέσο. Το παιχνίδι περιέχει ποιότητες που μπορούν να καλλιεργηθούν: βούληση, φαντασία, αντίληψη, πρωτοβουλία, υπομονή, συνεργασία, ελευθερία και ομαδικότητα. Κάθε αληθινή γνώση ξεκινά από το παιχνίδι. Οι δυνάμεις που βοηθούν είναι η επανάληψη και ο ρυθμός. Ο παιδαγωγός αποτελεί για το παιδί υπόδειγμα πράξεων, τις οποίες μπορεί αυτό να μιμηθεί. Το παιδί μαθαίνει με την πράξη, με το σώμα, όχι με το μυαλό. Κάθε φάση της ζωής έχει τις δικές της αρχές. Ας μη συγχέουμε τις ανάγκες των διαφόρων ηλικιών. Το μικρό παιδί δεν είναι μαθητής. Ας το αφήσουμε να είναι λουλούδι-παιδί!

Οι προτάσεις μας εστιάζουν στην προστασία της προσχολικής αγωγής, ώστε να μην αποτελεί έναν προθάλαμο για το Δημοτικό σχολείο με ό,τι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με την πρώιμη νοητική ανάπτυξη. Απεναντίας, ακολουθώντας αυτό που ουσιαστικά έχει ανάγκη το παιδί, θρέφεται το υπέδαφος και αναπτύσσεται η ετοιμότητα για την ομαλή και ισορροπημένη ένταξη στη σχολική ζωή και τη μάθηση.

Abstract: Children’s seed bed – Kindergarten: not a “parking” place or a pre-school center, but a place where children can develop/blossom in a natural way. The first acquaintance with the world takes place through playing – this is the best educational tool. While playing there are many qualities that can be cultivated: will, imagination, comprehension, initiative, patience, cooperation, freedom and teamwork. Every true knowledge begins with playing. The forces that help are repetition and rhythm. The teacher’s actions are a model for the child, which he/she then imitates. The child learns through acting (bodily movement), not with the mind. Every stage of life has its own principles. Let us not confuse the needs of the different age groups. The small child is not a pupil. Let’s leave it be a flower-child!

Our proposals focus on protecting early childhood education, so as not to constitute an entrance gate to the primary school, with all that this implies regarding early mental development. By following what the child essentially needs, we nourish the subsoil and develop the preparedness for smooth and balanced integration into school life and learning.

«Τα παιδιά πρέπει να είναι ελεύθερα και να αναπτύσσονται όπως τα λουλούδια στον κήπο. Αυτό ήταν το σκεπτικό του γερμανού παιδαγωγού Φρέμπελ, που ίδρυσε πριν από 175 χρόνια, στις 28 Ιουνίου του 1840, το πρώτο νηπιαγωγείο στον κόσμο…
Εμπνευσμένος από τον Διαφωτισμό θεωρούσε πως ο άνθρωπος είναι ένα ον που θα πρέπει να αναπτύξει ελεύθερα την προσωπικότητά του…
Ο Φρέμπελ πίστευε πως τα παιδιά θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση όσο το δυνατόν νωρίτερα. Και ο καλύτερος τρόπος για να μάθουν τα παιδιά είναι το παιχνίδι – μια αντίληψη σχεδόν επαναστατική για την εποχή του…»

– Διαβάστε την πρόταση, dialogos.minedu.gov.gr

children playing child laugh

Πηγή: dialogos.minedu.gov.gr

(solon.org.gr