ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ & ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

PostulateHierarchy - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

PostulateHierarchy - Σόλων ΜΚΟ

Το παρόν δοκίμιο, με τίτλο “ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ” , θεωρεί πως οι κρίσεις στην οικονομία, την πολιτική, το περιβάλλον και τον πολιτισμικό διάλογο είναι αλληλένδετες με τις αξίες και τα πρότυπα του σημερινού τρόπου διακυβέρνησης. Αποτελεί τη συμβολή της ιστοσελίδας solon.org.gr στον διάλογο για τη διαμόρφωση ενός καθολικού αιτήματος για μια πολιτική και οικονομική διακυβέρνηση, απαλλαγμένη από δογματικές εμμονές, που θα λαμβάνει υπόψη της τόσο το ζωικό ανθρωπολογικό φορτίο του πολίτη όσο και την πνευματική δυναμική του.


Είναι αναγκαία η σταδιακή διαμόρφωση μιας ολιστικής κοσμοθεώρησης που να συνθέτει τις καινοτομίες όλων των πολιτικών θεωριών και να στοχεύει στην ικανοποίηση όλων των αναγκών του ανθρώπου, τόσο των υλικών όσο και των πνευματικών. Επίσης, η αποφυγή κάθε τύπου ιδεολογικού ολοκληρωτισμού (φιλελεύθερου, σοσιαλιστικού, πράσινου, θρησκευτικού κ.λπ.) αποτελεί βασική προϋπόθεση βιώσιμων πολιτικών για βιώσιμες κοινωνίες και βιώσιμους πολίτες. Στην εποχή μας, ο μέσος πολίτης καλείται να σταθεί δίπλα στη θέση του κυβερνήτη – φιλοσόφου που απαιτεί ο νόμος να εκλέγει περιοδικά· πρέπει να γίνει πολίτης – φιλόσοφος.

 

Σχετικά άρθρα