ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Tο παρόν δοκίμιο, με τίτλο “ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ”, θεωρεί πως οι κρίσεις στην οικονομία, την πολιτική, το περιβάλλον και τον πολιτισμικό διάλογο είναι αλληλένδετες με τις αξίες και τα πρότυπα του σημερινού τρόπου διακυβέρνησης. Αποτελεί τη συμβολή της ιστοσελίδας solon.org.gr στον διάλογο για τη διαμόρφωση ενός καθολικού αιτήματος για μια πολιτική και οικονομική διακυβέρνηση, απαλλαγμένη από δογματικές εμμονές, που θα λαμβάνει υπόψη της τόσο το ζωικό ανθρωπολογικό φορτίο του πολίτη όσο και την πνευματική δυναμική του.

Διαβάστε περισσότερα...