Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι μια αναδυόμενη επιχειρηματικότητα η οποία συνδέεται πολύ στενά με την αναδυόμενη πράσινη ζήτηση όπως και με την επιχειρηματική φαντασία, το επιχειρηματικό όραμα, και την καινοτομία σε πεδία που δεν έχουν ακόμη αναδειχθεί. Συνδέεται με την ανάπτυξη δηλαδή πεδίων επιχειρηματικότητας και επίσης με την θετική εξωτερική επίδραση που ασκείται στο επιχειρηματικό πεδίο για τον μετασχηματισμό της επιχειρηματικότητας σε πιο φιλική μορφή σε σχέση με το περιβάλλον, και για την ανάδειξη επίσης του αμιγούς περιβάλλοντος και της ίδιας της προστασίας του ως πεδίου επιχειρηματικότητας.
περισσότερα…

ΦΥΤΕΥΟΥΝ 2 ΔΙΣ. ΔΕΝΤΡΑ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ινδίας ανέλαβε μια πρωτοβουλία για να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα δύο ζέοντα προβλήματα: αυτός της αν...

Διαβάστε περισσότερα...

“ΠΡΑΣΙΝΗ” ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (της Ελένης Ν. Σταματίου) — Σειρά Πράσινη Επιχειρηματικότητα

“Πράσινη” Επιχειρηματικότητα και λειτουργία Μικρομεσαίων (ΜΜΕ) επιχειρήσεων - Περιβαλλοντικό Mentoring και το έργο “Thing green” Το άρ...

Διαβάστε περισσότερα...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Γιάννη Ζήση)

Θεμελιώδη και επιμέρους χαρακτηριστικά της Π.Ε. Α.-Θεμελιώδη Χαρακτηριστικά 1) συμβιωτικότητα με τα τοπικά χαρακτηριστικά και 2) ι...

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ — Σειρά Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Εγχειρίδιο Πράσινης Επιχειρηματικότητας για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις Περιεχόμενα: 1-Εισαγωγή 2-Η Πράσινη Επιχειρημα...

Διαβάστε περισσότερα...

TO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (του Γιάννη Ζήση)

«Αυτά που είναι συνεχή και καθημερινά καθορίζουν τις εξελίξεις».                                                                      ...

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (του Γιάννη Ζήση)

Η εναλλακτική νέα οικονομία Οι κατηγορίες των πράσινων «επιχειρηματιών» Η Π.Ε. ξεκινάει από την πρόσφατα εκφραζόμενη ανθρώπινη ανάγκη...

Διαβάστε περισσότερα...

ΟΙΚΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (του Γιάννη Ζήση)

Η αρνητικότητα της κοινωνίας απέναντι στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα Α.-Πού οφείλεται Β.-Ο αμφίπλευρος ρόλος των ΜΚΟ             ...

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (του Γιώργου Μαυρουλέα)

Η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργεί ως εγκέφαλος μιας πόλης και ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, αυτό που βλέπουμε σήμερα στην ελληνική πόλη, αντ...

Διαβάστε περισσότερα...

ΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ”

Ξαφνικά η πράσινη ανάπτυξη, μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση και την αναγκαιότητα διεξόδου από την κρίση, έχει γίνει, εκτός των άλλω...

Διαβάστε περισσότερα...

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (του Γιάννη Ζήση)

Πριν από λίγα χρόνια και ιδιαίτερα στην Ελλάδα ο όρος πράσινη επιχειρηματικότητα ήταν στο περιθώριο των όποιων αναφορών και υποδείκνυε ...

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η πράσινη επιχειρηματικότητα αναγνωρίζεται σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο ως η βασική προϋπόθεση για την αειφορία και  βιώσιμη ανάπτυξη, μ...

Διαβάστε περισσότερα...

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η παγκόσμια  στροφή προς την πράσινη οικονομία δημιουργεί αισιόδοξες προοπτικές για την δημιουργία θέσεων εργασίας, δεδομένης της δίκαι...

Διαβάστε περισσότερα...

2. «ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (του Γιάννη Ζήση)

1) Η νέα επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται πρωταρχικά στην παραγωγή νέων καταναλωτικών προϊόντων και αυτό είναι άσχετο σε πρώτη προσέγγισ...

Διαβάστε περισσότερα...

ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (του Γιάννη Ζήση)

Απόσπασμα πρακτικών της ημερίδας που διοργάνωσε το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στις 06/12/2006, με θέμα "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ"   ...

Διαβάστε περισσότερα...

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η πράσινη απασχόληση είναι η απασχόληση που αναπτύσσεται στους τομείς διαχείρισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων, προστασίας και ανάδε...

Διαβάστε περισσότερα...