Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

image_pdfimage_print

Ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους δημοσίου δικαίου και διεθνούς δικαίου που αρχίζει και αναπτύσσεται είναι ο τομέας του περιβάλλοντος. Το δίκαιο του περιβάλλοντος αρχίζει και λειτουργεί και ενσωματώνεται στο δίκαιο για τον άνθρωπο, ιδιαίτερα σε κάποιους τομείς όπως στον τομέα του νερού. Παράλληλα περιβαλλοντικές πολιτικές ολοκληρώνονται με νομοθετικά πλαίσια τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στα κράτη-μέλη του ΟΗΕ και στον πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών όπως το Πρωτόκολλο του Κιότο, του Μόντρεαλ κτλ.
Η νομοθεσία για το περιβάλλον αρχίζει και ενσωματώνεται σε επίπεδο συνταγματικό. Διαμορφώνει ένα συνταγματικό πλαίσιο ακόμη και παγκόσμιο, παγκόσμιου δικαίου και ταυτόχρονα ένα πλαίσιο διακρατικής σύγκλισης των πολιτικών και του νόμου.
Η νομοθεσία για το περιβάλλον είναι εξελισσόμενη και παράλληλα είναι μια νομοθεσία που διέπει τόσο τις διεθνείς σχέσεις όσο και την οικονομία αλλά και τις συμπεριφορές στο τοπικό επίπεδο.
Το πρόβλημα που υφίσταται με την νομοθεσία για το περιβάλλον είναι ότι δεν εφαρμόζεται καθώς συνδέεται με τον αμβλύ χαρακτήρα της και με το ότι είναι ένα μαλακό ή μη ισχυρά κυρωτικό δίκαιο. Δεν περιλαμβάνει για την ώρα ισχυρές κυρωτικές διαδικασίες. Παράλληλα υπάρχει το πρόβλημα ελέγχου της εφαρμογής των περιβαλλοντικών και των επιθεωρήσεων όπως επίσης και της αποτελεσματικής δικαιοδοσίας γι’ αυτές τις ενέργειες. Η ενσωμάτωση της νομοθεσίας για το περιβάλλον είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα είναι και η πληροφόρηση και ο ρόλος του πολίτη για την εφαρμογή της νομοθεσίας του περιβάλλοντος. Συνεπώς ο στόχος μας είναι η καλύτερη νομική πληροφόρηση αλλά και προτάσεις-σχεδιασμοί για νόμους για το περιβάλλον που απαιτούν βέβαια μια πολιτική και εκφράζουν μια πολιτική προσέγγιση για το περιβάλλον. Στο επίπεδο αρκετών χωρών ξέρουμε ότι διαφεύγει μεγάλο μέρος των καθημερινών μας πρακτικών από περιβαλλοντικό έλεγχο. Η χώρα μας είναι εξαιρετικά παραβατική παρά το σχετικώς επαρκές νομικό πλαίσιο.