Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

image_pdfimage_print

Η Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση συνδέεται με ένα πρότυπο διαβούλευσης και διακυβέρνησης που βασίζεται στον ρόλο όλων των κύριων ομάδων και σε μια διαδικασία για την εκπλήρωση των βασικών περιβαλλοντικών προταγμάτων της πολιτικής. Η Πράσινη Πολιτική προφανώς στοχεύει στην μείζονα δημοκρατία, στοχεύει στην μείζονα συμμετοχή και στην μείζονα αποτελεσματικότητα τόσο σε σχέση με το περιβάλλον όσο σε σχέση με τον άνθρωπο και τον πολιτισμό. Δεν αφίσταται του ελευθεριακού χαρακτήρα αλλά συνδέεται επίσης και με την πραγματική πολιτική πληροφόρηση και μ’ ένα πολιτικό προϊόν υψηλής αξίας, ενάντια στην πολιτική υπολειμματικότητα ή τις παράπλευρες απώλειες της συνήθους πολιτικής.
Μέσα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης χρειάζονται πολιτικές ολοκληρωμένης ποιότητας για το πολιτικό προϊόν.
Χρειάζονται επίσης διαδικασίες βαθύτερα δημοκρατικές και αξιόπιστες, και κυρίως χρειάζονται πολιτικές οραματικές σχετικά με την ανθρωπότητα, πέρα από την διαχείριση του επίκαιρου και του εφήμερου. Πολιτικές δηλαδή με ένα βάθος και ορίζοντα σχεδίου, υπό το πρίσμα ενός πραγματισμού, που δεν περιορίζει αλλά εμπνέει την δημιουργική φαντασία στην αναζήτηση πολιτικών λύσεων και στην παραγωγή πολιτικού έργου.
Είναι σαφές λοιπόν ότι η περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πολιτική αποτελεί, και πρέπει να αποτελέσει, ένα άλλο πρότυπο και παράδειγμα πολιτικής, που δεν αρνείται την εμπειρία της πορείας αλλά και της μεγάλης ιδρυτικής κληρονομιάς των πολιτικών και ιδεολογικών ρευμάτων (όπως του σοσιαλισμού και του φιλελευθερισμού). Ενδιαφέρεται όμως να αντλήσει από την εντροπία και από την φθίνουσα απόδοση όλων αυτών των ιδεολογικών και θεσμικών ρευμάτων της πολιτικής εμπειρίας, ευκαιρίες ή ιδέες, και ελευθερία δράσης. Μια νέα ελευθερία δράσης, μια ευκαιρία αναστοχασμού και επανίδρυσης της πολιτικής.