Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΝΕΡΟ

image_pdfimage_print

Το νερό αποτελεί την δεύτερη μεγάλη περιβαλλοντική προτεραιότητα στην ιστοσελίδα καθώς η ποιοτική και η ποσοτική του επάρκεια κατά τόπους για τον άνθρωπο και τα οικοσυστήματα είναι συναρτημένη και με τις κλιματικές αλλαγές. Είναι συναρτημένη επίσης με τις χρήσεις και είναι συναρτημένη με τα πολιτικά σύνορα μέσα στην ανθρωπότητα, με διοικητικά τα όρια των κρατών και των τοπικών κοινωνιών. Στην κατεύθυνση λοιπόν αυτή το ζήτημα του νερού προσφέρεται για μια διεθνή και διαπεριφερειακή προσέγγιση. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και ένας καθοριστικός βιοτικός όρος για την ζωή, την υγεία, τον πολιτισμό, τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Μην ξεχνάμε όμως την βιοποικιλότητα σε συνάρτηση με το νερό.
Είναι γνωστό ότι η ιστορία διαμορφώθηκε κυρίως γύρω από μεγάλα ποτάμια όπως ο Νείλος, ο Γάγγης, ο Τίγρης και ο Ευφράτης ή επίσης σε σχέση με τις περιοχές των εσωτερικών ή των θαλάσσιων υδάτων όπως όλοι οι μεγάλοι μεσογειακοί πολιτισμοί στις ακτές της Μεσογείου.
Το στοιχείο του νερού είναι καθοριστικό για την ζωή. Είναι ένα από τα αναζητούμενα κριτήρια καταλληλότητας των πλανητών και των δορυφόρων τους σε σχέση με την ζωή στο διάστημα.
Βλέποντας λοιπόν το νερό σαν ένα πολιτιστικό παράγοντα και ένα πολιτιστικό αγαθό, σαν θεμελιώδες παράλληλα δημόσιο αγαθό και πεδίο θεμελιώδους δικαιώματος για την ζωή, για τον άνθρωπο και την βιοποικιλότητα, πρέπει στο πεδίο του να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό σε τοπικό, προσωπικό παράδειγμα αλλά και ευρύτερα. Είναι ένα λοιπόν πεδίο στο οποίο βλέπουμε την κρισιμότητά του. Για παράδειγμα στην Μέση Ανατολή έχει ονομαστεί ποικιλοτρόπως (με μια παράλληλη προσέγγιση κατ’ αντιστροφήν προς το πετρέλαιο) ως αγαθό το νερό.
Είναι γνωστό ακόμη ότι πίσω από πολλές διενέξεις, ενυπάρχει ο παράγων του νερού (όπως στον πόλεμο των Έξι Ημερών στην Μέση Ανατολή) ως αιτία και αφορμή, ενώ παράλληλα ξέρουμε ότι το ζήτημα αυτό θα γίνει πολύ οξύτερο και θα αποτελέσει και αυτό έναν από τους παράγοντες της εσωτερικής και διεθνούς μετανάστευσης αλλά και σύγκρουσης.
Η εξάρτηση της ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας από την χρήση και από τις κλιματικές αλλαγές καθιστά το νερό προνομιακό πεδίο για μια καθολική αλλαγή των πρακτικών των καθημερινών πρακτικών χρήσης του. Είναι ένα σημείο στο οποίο πρέπει να στοιχηματίσουμε για την βελτίωση των επιδόσεων μας.