ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ΒΟΛΙΒΙΑ ΨΗΦΙΖΕΙ ΤΟΝ «ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑ ΓΗΣ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΝΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΝΟΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

global healing intention call 520 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

global healing intention call 520 - Σόλων ΜΚΟΟ νόμος της Μητέρας Γης «Ley de Derechos de La Madre Tierra» θεωρεί τον πλανήτη ως τόπο ιερό και ως ζωντανό σύστημα που τα συμφέροντά του είναι ανάγκη να προστατευτούν από την εκμετάλλευση και περιλαμβάνει 11 διακεκριμένα δικαιώματα για την προστασία του. Ο νόμος ψηφίστηκε από την Πολυεθνική Νομοθετική Συνέλευση της Βολιβίας. Το δέκατο άρθρο του νόμου προέρχεται από το πρώτο μέρος ενός μακροσκελούς προσχεδίου, που συντάχθηκε και κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2010 με την ονομασία Σύμφωνο Ενότητας «Pact of unity». Θα ήταν ευτυχές να εξαπλωθεί η εφαρμογή του νόμου και να εξευρεθούν τρόποι, ώστε η ελεύθερη αγορά να λειτουργεί με σεβασμό προς τον πλανήτη.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Pachamama – θεάς της γονιμότητας, δηλώνετε ότι «η μητέρα γη είναι ιερή, εύφορη και αποτελεί την πηγή της ζωής που τροφοδοτεί και φροντίζει για όλα τα έμβια όντα στη μήτρα της. Βρίσκετε σε διαρκή ισορροπία, αρμονία και επικοινωνία με τον κόσμο και συντίθεται από όλα τα οικοσυστήματα, τα έμβια όντα, και την αυτο-οργάνωσή τους.» «Η Γη είναι η μητέρα όλων καθώς δημιουργεί την παγκόσμια ιστορία», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Άλβαρο Γκαρσία Λινέρα. Και συνεχίζει «με τον νόμο της Μητέρας Γης καθιερώνεται μια νέα σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, η αρμονία της οποίας πρέπει να διατηρηθεί ως εγγύηση της αναγέννησης της.»

Ο νόμος απαριθμεί επτά διακεκριμένα δικαιώματα, που η Μητέρα Γη και τα επιμέρους συστήματα ζωής της, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων κοινωνιών, δικαιούνται:

1. Δικαίωμα στη ζωή: είναι το δικαίωμα στη διατήρηση της ακεραιότητας των ζωντανών οργανισμών και των φυσικών διαδικασιών για την επίτευξη της αειφορία τους, όπως και στη διασφάλιση των δυνατοτήτων και των συνθηκών για την ανανέωση τους.

2. Δικαίωμα στην ποικιλομορφία: αποτελεί το δικαίωμα στη διαφοροποίηση και την ποικιλία των όντων που συνθέτουν την Μητέρα Γη, χωρίς αυτά να τροποποιηθούν γενετικά, ούτε να μεταβληθεί η δομή τους ή να απειληθεί η ύπαρξη, η λειτουργία και οι μελλοντικές δυνατότητες τους.

3. Δικαίωμα στο νερό: πρόκειται για το δικαίωμα της διατήρησης της ποιότητας και της σύνθεσης του νερού που συντηρεί τα συστήματα της ζωής και της προστασίας τους από τη μόλυνση, ώστε να ανανεώνεται η ζωή στη Μητέρα Γη και στις συνιστώσες της.

4. Δικαίωμα στον καθαρό αέρα: είναι το δικαίωμα της διατήρησης της ποιότητας και της σύνθεσης του αέρα που συντηρεί τα συστήματα της ζωής και της προστασίας τους από τη μόλυνση, ώστε να ανανεώνεται η ζωή στη Μητέρα Γη και στις συνιστώσες της.

5. Δικαίωμα στην ισορροπία: αποτελεί το δικαίωμα της επιδιόρθωσης και αποκατάστασης των μεταξύ τους σχέσεων, της αλληλεξάρτησης, της ικανότητας συμπλήρωσης της λειτουργικότητα των οργανισμών που συνθέτουν την Μητέρα Γη, με έναν ισορροπημένο τρόπο για την συνέχιση των κύκλων της και την ανανέωση των ζωτικών λειτουργιών της.

6. Δικαίωμα στην αποκατάσταση: είναι το δικαίωμα στην αποτελεσματική και κατάλληλη αποκατάσταση των συστημάτων της ζωής που επηρεάζονται από τις άμεσες ή έμμεσες ανθρώπινες δραστηριότητες.

7. Δικαίωμα στη ζωή χωρίς μόλυνση: αποτελεί το δικαίωμα για την διατήρηση της Μητέρας Γης και οποιουδήποτε από τους οργανισμούς που την συνθέτουν, με έμφαση στην αντιμετώπιση των τοξικών και ραδιενεργών απόβλητων που παράγονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Μετάφραση & Επιμέλεια: Ελένη Ραντζούδη,
Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος


Πηγή: 
theguardian.com
Πηγή/φωτογραφία: theearthchild.co.za

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 06.11.2016