ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ

EASIN xenika eidi ee - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

EASIN xenika eidi ee - Σόλων ΜΚΟΠόσα φυτά συναντώνται στις Άλπεις που δεν είναι ιθαγενή της εν λόγω περιοχής; Ποια ζώα έχουν εισαχθεί στο Δούναβη σκόπιμα ή κατά λάθος; Πόσο σοβαρά θα απειλήσουν την τοπική άγρια πανίδα και χλωρίδα;
Με το EASIN (European Alien Species Information Network / Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών για τα αλλόχθονα είδη), τη λειτουργία του οποίου ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), δηλαδή η εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γίνεται το πρώτο βήμα προς την παροχή απαντήσεων σε αυτά και σε άλλα ερωτήματα σχετικά με 16. 000 αλλόχθονα είδη τα οποία έχει αναφερθεί ότι διαβιούν σήμερα στην Ευρώπη.


Το συγκεκριμένο δίκτυο πληροφοριών – το πρώτο στο είδος του στην Ευρώπη – αποτελεί σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της απειλής την οποία συνιστούν τα αλλόχθονα είδη που γίνονται χωροκατακτητικά. Τα χωροκατακτητικά είδη απειλούν σοβαρά τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους, με επιπτώσεις στην οικονομία εκτιμώμενες σε περίπου 12 δισ. ευρώ ετησίως.

Τα αλλόχθονα είδη – μη ιθαγενείς οργανισμοί που εγκαθίστανται σε νέο περιβάλλον – σημειώνουν παγκοσμίως αύξηση. Τα περισσότερα από αυτά δεν ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για το νέο τους περιβάλλον.

Εντούτοις, μερικά προσαρμόζονται με τόση επιτυχία στο νέο περιβάλλον ώστε να γίνονται χωροκατακτητικά: από απλά βιολογικά αξιοπερίεργα μετατρέπονται σε πραγματικές απειλές για τα τοπικά οικοσυστήματα, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, απειλώντας την καλή κατάσταση του περιβάλλοντός μας και την κοινωνική ευημερία μας.

Τα χωροκατακτητικά αλλόχθονα είδη αποτελούν τη δεύτερη κύρια αιτία απώλειας βιοποικιλότητας, μετά την αλλοίωση των ενδιαιτημάτων.

Το EASIN διευκολύνει τη χαρτογράφηση και ταξινόμηση των αλλοχθόνων ειδών με την ευρετηρίαση των στοιχείων από διαβιβάζονται από περισσότερες από 40 ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

Οι χρήστες μπορούν, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών που επικαιροποιούνται δυναμικά, να βλέπουν και να απεικονίζουν σε χάρτη την κατανομή των αλλοχθόνων ειδών στην Ευρώπη και να τα επιλέγουν χρησιμοποιώντας κριτήρια τα οποία κυμαίνονται από το περιβάλλον στο οποίο συναντώνται (ξηρά, θάλασσα ή γλυκά ύδατα) και τη βιολογική ταξινόμησή τους μέχρι και τις οδούς εισαγωγής τους.

Τον πυρήνα του EASIN αποτελεί ένας κατάλογος ο οποίος σήμερα περιέχει πάνω από 16 000 είδη. Αυτή η απογραφή όλων των αλλοχθόνων ειδών που έχουν αναφερθεί στην Ευρώπη εκπονήθηκε με τη συλλογή, τον έλεγχο και την τυποποίηση των πληροφοριών που διατίθενται στο Διαδίκτυο και στην επιστημονική βιβλιογραφία.

Οι χρήστες του EASIN μπορούν να αναζητούν και να απεικονίζουν σε χάρτη πληροφορίες με γεωαναφορά σχετικές με αλλόχθονα είδη, προερχόμενες από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων: Global Biodiversity Information Facility (GBIF), Global Invasive Species Information Network (GISIN) και Regional Euro-Asian Biological Invasions Centre (REABIC). Στη διάρκεια των προσεχών ετών πρόκειται να συμπεριληφθούν και άλλοι πάροχοι δεδομένων.

Τα εργαλεία και οι υπηρεσίες διαδικτύου του EASIN ακολουθούν τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και πρωτόκολλα. Η χρήση τους είναι δωρεάν, ενώ την κυριότητα των δεδομένων διατηρεί η πηγή τους. Στο EASIN γίνεται κανονική αναφορά της πηγής και υπάρχει σύνδεσμος παραπομπής σ’ αυτήν.

Πηγή/φωτό: Econews