Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ «ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ» ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΙΔΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Ανησυχίες εκφράζουν διάφοροι επιστήμονες για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της διάνοιξης δεύτερης διώρυγας στο Σουέζ στην Αίγυπτο λίγες ώρες μετά τα μεγαλειώδη εγκαίνια του κολοσσιαίου έργου.

Διαβάστε περισσότερα...

ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ

Πόσα φυτά συναντώνται στις Άλπεις που δεν είναι ιθαγενή της εν λόγω περιοχής; Ποια ζώα έχουν εισαχθεί στο Δούναβη σκόπιμα ή κατά λάθος; Πόσο σοβαρά θα απειλήσουν την τοπική άγρια πανίδα και χλωρίδα;
Με το EASIN (European Alien Species Information Network / Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών για τα αλλόχθονα είδη), τη λειτουργία του οποίου ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), δηλαδή η εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γίνεται το πρώτο βήμα προς την παροχή απαντήσεων σε αυτά και σε άλλα ερωτήματα σχετικά με 16. 000 αλλόχθονα είδη τα οποία έχει αναφερθεί ότι διαβιούν σήμερα στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα...