ΝΕΡΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΩΣ ΤΟ 2020

sea - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

sea - Σόλων ΜΚΟΚατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη θαλάσσια στρατηγική, την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Με το νομοσχέδιο ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η κοινοτική οδηγία – πλαίσιο 2008/56, η οποία αποτελεί έναν από τους περιβαλλοντικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν τον βυθό και το υπέδαφος εντός των εθνικών υδάτων. 

Στόχος είναι η διατήρηση και αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος έως το 2020 και για την επίτευξή του απαιτούνται συγκεκριμένες δράσεις βάσει ενός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος: 

– έως το 2012, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί η αρχική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων και ο καθορισμός των περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών. 
– έως το 2013, θα πρέπει να έχουν οριοθετηθεί οι προστατευόμενες περιοχές για κάθε θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, με στόχο τη δημιουργία ενός συνεκτικού και αντιπροσωπευτικού δικτύου θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. 
– έως το 2014, θα πρέπει να έχουν θεσπιστεί προγράμματα παρακολούθησης. 
– το 2015, θα πρέπει να έχουν διαμορφωθεί τα προγράμματα μέτρων για την εξασφάλιση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων. Εφαρμογή των μέτρων προβλέπεται το αργότερο έως το 2016. 

Οι θαλάσσιες στρατηγικές των κρατών-μελών πρέπει να επικαιροποιούνται ανά εξαετία και να είναι ευέλικτες σε τυχόν αλλαγές των δεδομένων. 

Για την εφαρμογή του νόμου προβλέπεται η σύσταση Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Στρατηγικής με συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργών. Ως Αρμόδια Αρχή ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, η οποία έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης της πολιτικής για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και του αναγκαίου συντονισμού των αρμόδιων φορέων.

Στο νομοσχέδιο για τη θαλάσσια στρατηγική θα ενταχθεί προς ψήφιση η τροπολογία για το τελικό πρόγραμμα της διπλής ανάπλασης Βοτανικού – Αλεξάνδρας.

Σχετικά άρθρα