ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ShipIndustry - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

ShipIndustry - Σόλων ΜΚΟΟι επιχειρηματικές επενδύσεις θεωρούνται ως ένας από τους μεγαλύτερους αντιπάλους της ανάγκης αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και δεν είναι λίγες οι φορές που αποδεικνύονται περιβαλλοντικά επιζήμιες. 
Την ίδια στιγμή όμως, παρατηρείται και μια αμφίδρομη ροή στις αρνητικές επιπτώσεις, καθώς επενδύσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε όλο τον πλανήτη, θα βρεθούν σε κίνδυνο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της καθυστέρησης αντιμετώπισης των συνεπειών της.  


Σύμφωνα με έρευνα της εταιρίας συμβούλων επενδύσεων Mercer, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αποτελούν ένα συστημικό ρίσκο για τις επενδύσεις σε παγκόσμιο επίπεδοΤεράστιες επενδύσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων βρίσκονται ή θα βρεθούν σε κίνδυνο τα επόμενα είκοσι χρόνια εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. 
Οι περισσότεροι επενδυτές ανά τον κόσμο θεωρούν την προστασία του περιβάλλοντος ως ανασταλτικό παράγοντα για τις επενδύσεις τους. Η συγκεκριμένη έρευνα όμως δείχνει ότι αυτή η λογική είναι κοντόφθαλμη, αφού αποδεικνύεται τελικά επισφαλής για τις ίδιες τις επενδύσεις. Οι επενδυτές θα πρέπει να επωφεληθούν μίας συνολικής παγκόσμιας στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οποία θα επιφέρει αύξηση της ασφάλειας των επενδύσεών τους.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που παρατηρούνται ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, επηρεάζουν αρνητικά πολλές οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους αυξάνοντας το επενδυτικό ρίσκο, καθώς εντείνεται η ανασφάλεια. Για παράδειγμα οι πλημμύρες επηρεάζουν τις τιμές των τροφίμων, καταστρέφουν υποδομές και μειώνουν την ευημερία των πληθυσμών των περιοχών που πλήττονται.

Μία από τις σημαντικότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι η αύξηση του κόστους σε μία σειρά ζωτικών για επενδύσεις τομέων, όπως οι τιμές των εκπομπών ρύπων, οι τιμές των καυσίμων, οι μεταφορές, οι υποδομές, η δυνατότητα πρόσβασης και απόκτησης συγκεκριμένων υλών, κτλ.

Η έρευνα της Mercer εξετάζει τέσσερα πιθανά σενάρια της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, από το πλέον αισιόδοξο, έως το πλέον απαισιόδοξο, εκτιμώντας τις επιπτώσεις που θα έχουν στις επιχειρηματικές επενδύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο:

1. Περιφερειακές αποκλίσεις στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: σύμφωνα με αυτό το σενάριο, που θεωρείται και το πλέον πιθανό, τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα είναι διαφορετικά ανά περιοχές. Το επενδυτικό ρίσκο παγκοσμίως θα αυξηθεί εξαιτίας των επιπτώσεων του αργού ρυθμού μείωσης των ρύπων (όπου υπάρξει μείωση). Θα υπάρξει αύξηση της ανασφάλειας με αυξανόμενο ποσοστό επιτυχίας σε συγκεκριμένους μόνο τομείς επενδύσεων και σε ορισμένες μόνο περιοχές. Η έρευνα θεωρεί ότι σε αυτό το σενάριο ανταποκρίνεται θετικά μόνο η περιοχή της Ευρώπης και της Άπω Ανατολής.

2. Καθυστερημένη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: αν επικρατήσει αυτό το σενάριο το επενδυτικό ρίσκο θα αυξηθεί εξαιτίας της καθυστερημένης λήψης μέτρων και πολιτικών. Αντίστοιχα, θα αυξηθεί η ανησυχία και η ανασφάλεια, με την ελπίδα όμως ότι, όταν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα θα υπάρξει αντιστροφή του κλίματος και μεγάλη μείωση του ρίσκου εξαιτίας της εφαρμογής των κατάλληλων περιβαλλοντικών μέτρων. Το σενάριο αυτό θεωρείται ότι, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για όλες τις περιοχές του πλανήτη, αφού με βάση τη σημερινή κατάσταση, αν υπάρξει αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα είναι σίγουρα μετά το 2020 (καθυστερημένη).

3. Λήψη άμεσων αυστηρών μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: στην περίπτωση επικράτησης αυτού του σεναρίου, το επενδυτικό ρίσκο θα μειωθεί εξαιτίας της μείωσης των ρύπων, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση εμφάνισης ακραίων φαινομένων και της συνεπαγόμενης ανασφάλειας, άρα και μείωση της πιθανότητας αποτυχίας της επένδυσης. Μία τέτοια ξεκάθαρη και σαφής πολιτική θα μειώσει την ανασφάλεια και τους κινδύνους, άρα και το επενδυτικό ρίσκο σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρείται πως όλες οι περιοχές του πλανήτη θα επωφεληθούν αυτού του σεναρίου.
Στο σενάριο αυτό η έρευνα καταρρίπτει ένα σημαντικό «αξίωμα» των αγορών σήμερα, που θεωρούν την προστασία του περιβάλλοντος ως εμπόδιο για τις επενδύσεις. Μην ξεχνάμε πως, ο μεγαλύτερος αντίπαλος για την πραγματοποίηση ενός τέτοιου σεναρίου είναι η ίδια η παγκόσμια αγορά.

4. Κατάρρευση προσπάθειας αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής: σύμφωνα με αυτό το σενάριο το επενδυτικό ρίσκο θα αυξηθεί εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της αύξησης της ανασφάλειας, της μη εφαρμογής απαιτούμενων περιβαλλοντικών μέτρων και της μεγάλης αύξησης του κόστους προκειμένου να γίνει μια επένδυση. Στην περίπτωση του απευκταίου αυτού σεναρίου, εκτινάσσεται το κόστος αντιμετώπισης των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής (υποδομές, παροχή νερού, κατασκευή φραγμάτων και αντιπλημμυρικών έργων, τεράστια αύξηση κόστους υγειονομικής περίθαλψης και τιμών βασικών διατροφικών προϊόντων). Οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο στην περίπτωση κατάρρευσης της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, θα είναι κυρίως αυτές του Τρίτου και Τέταρτου Κόσμου, στην Ασία και την Αφρική.

Ανάλογα με το σενάριο που θα επικρατήσει, θα επηρεαστούν οι αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον, η παγκόσμια υγεία και η διατροφική ασφάλεια, θέτοντας έτσι σε ρίσκο επενδύσεις ύψους δύο έως και τεσσάρων τρισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2030. Μακροπρόθεσμα όμως, το κόστος αυτό μπορεί ακόμα και να διπλασιαστεί.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι επενδυτές θα πρέπει να λαμβάνουν πλέον σοβαρά υπόψη τους τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, καθώς το ποσοστό επιχειρηματικού ρίσκου εξαιτίας της, είναι συνεχώς αυξανόμενο. Εδώ, εισέρχεται και η σπουδαιότητα της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης από κράτη και διακρατικούς φορείς, καθώς μια υπεύθυνη περιβαλλοντική πολιτική θα θέτει συγκεκριμένα πλαίσια, μέσα στα οποία θα μπορεί να γίνει καλύτερη εκτίμηση των εν δυνάμει κινδύνων κάθε επένδυσης.

Επιπλέον, οι εταιρίες προκειμένου να επιτύχουν μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου θα πρέπει να επενδύσουν σε έρευνεςνα χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες και καινοτομίες και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της γεωργίας και των νέων υποδομών που καθίστανται όλο και πιο απαραίτητες για την αντιμετώπιση των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής.

Ολόκληρη η έρευνα Climate Change Scenarios – Implications for Strategic Asset Allocation

Πηγές: MercerReuters

Φωτό:Wikimedia

Άρης Καπαράκης
Συνεργάτης της ΜΚΟ Σόλων
aris@solon.org.gr

16 Φεβρουαρίου 2011

Σχετικά άρθρα