ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

E.E: ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

microbiology - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

microbiology - Σόλων ΜΚΟ

 Νέο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκει να κλείσει την ψαλίδα στις αμοιβές και να φέρει περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών. Κορυφαία προτεραιότητα είναι επίσης η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.
       Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στην ισότητα των φύλων, οι αμοιβές των γυναικών στην ΕΕ εξακολουθούν, κατά μέσο όρο, να υπολείπονται των αμοιβών των ανδρών κατά 18%. Το ποσοστό των γυναικών που αναλαμβάνουν καθήκοντα λήψης αποφάσεων είναι επίσης πολύ χαμηλό σε σχέση με το αντίστοιχο των ανδρών, ενώ οι γυναίκες πέφτουν συχνότερα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

      Η ισότητα των φύλων δεν συνιστά μόνον θεμελιώδες δικαίωμα, αλλά και καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Η είσοδος περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας θα βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο του 75% που έχει θέσει για την απασχόληση έως το 2020.

      “Για να μπει και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης, η Ευρώπη χρειάζεται να κάνει καλύτερη χρήση των ταλέντων των γυναικών, όχι μόνο σε κατώτερες αλλά και σε ανώτερες θέσεις”, είπε η αρμόδια επίτροπος για θέματα δικαιοσύνης, Βίβιαν Ρέντινγκ.

       Η νέα πενταετής στρατηγική για την ισότητα των φύλων προτείνει να καθοριστούν ποσοστώσεις για τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών, ώστε να μπορούν περισσότερες γυναίκες να καταλαμβάνουν ανώτερες διοικητικές θέσεις. Το σχέδιο προβλέπει επίσης την αύξηση του συνολικού αριθμού των γυναικών στις επιχειρήσεις και στα ελεύθερα επαγγέλματα, καθώς και την καθιέρωση μιας ετήσιας εκδήλωσης με θέμα “Ευρωπαϊκή Ημέρα της Ισότητας των Αμοιβών”. Κάθε χρόνο η ΕΕ θα καλεί εργοδότες, συνδικάτα και άλλες ομάδες ενδιαφερομένων σε διάλογο για την ισότητα των φύλων, προκειμένου να αξιολογήσει την επιτευχθείσα πρόοδο.

       Η ΕΕ προγραμματίζει επίσης δράσεις για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας – που θα έχουν εξαιρετικά σημαντική δημόσια στήριξη .
       Η στρατηγική προβλέπει επίσης να εξεταστούν οι τομείς στους οποίους οι άνδρες είναι σήμερα λιγότερο ευνοημένοι, ώστε να ληφθούν μέτρα για καλύτερη πρόσβαση του πατέρα σε γονική άδεια, καθώς και για τη μείωση του ποσοστού των αγοριών που εγκαταλείπουν το σχολείο.

Ο Χάρτης των Γυναικών 
Μεγαλύτερη ισότητα ανδρών και γυναικών στην ΕΕ 

(Πηγήeuropa.eu)  

27 Σεπτεμβρίου 2010

Σχετικά άρθρα