ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ: Τα δικαιώματα των γυναικών

UNGEARagency - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

UNGEARagency - Σόλων ΜΚΟΣτις 14 Σεπτεμβρίου 2009 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ένα ψήφισμα για τη Συνοχή σε όλο το Εύρος του Συστήματος. Αυτό το ψήφισμα δίνει την επί μακρόν αναμενόμενη ώθηση για τη δημιουργία μιας ενιαίας, ισχυρής αντιπροσωπείας δικαιωμάτων των γυναικών των Η.Ε. υπό τη διεύθυνση ενός Γραμματέα υπό τον ΓΓ. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας για την εκστρατεία της  GEAR (Gender Equality Architecture Reform) (Αρχιτεκτονική Μεταρρύθμισης για την Ισότητα των Φύλων) θεωρούμε ότι το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης γίνεται μια ιστορική στιγμή, καθώς δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσει παγκοσμίως μια νέα εποχή για τα δικαιώματα των γυναικών.

Αναλάβετε δράση!

Κάνετε γνωστό στην Κυβέρνησή σας ότι υποστηρίζετε την 
GEAR (Gender Equality Architecture Reform) (Αρχιτεκτονική Μεταρρύθμισης για την Ισότητα των Φύλων)!

Όταν τα Κράτη Μέλη των ΗΕ  θα ξεκινήσουν τον επόμενο γύρο των διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων για τη νέα αντιπροσωπεία των ΗΕ για τα δικαιώματα των Γυναικών το Μάρτιο του 2010, βοηθήστε μας να τους πιέσουμε να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία.

Εντάξτε τους συνεργάτες και τους φίλους σας που είναι μέλη οργανώσεων στην Εκστρατεία της GEAR (Gender Equality Architecture Reform) (Αρχιτεκτονική Μεταρρύθμισης για την Ισότητα των Φύλων)!  

Γνωστοποιείστε για αυτή τη μεταρρύθμιση που προωθούν τα ΗΕ για την ισότητα των φύλων και για την Εκστρατεία της GEAR (Gender Equality Architecture Reform) (Αρχιτεκτονική Μεταρρύθμισης για την Ισότητα των Φύλων)  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  από τη διεύθυνση www.ungear.eu

Ειδήσεις για τη διαδικασία της GEAR (Gender Equality Architecture Reform) (Αρχιτεκτονική Μεταρρύθμισης για την Ισότητα των Φύλων)  στα Η.Ε .

ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΤΩΝ Η.Ε ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ;

Το ψήφισμα για τη Συνοχή σε όλο το Εύρος του Συστήματος που υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη γενική συνέλευση των Η.Ε στις 14 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει μόνο τρεις παραγράφους σχετικές με την ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ των ΗΕ.

Οι πρώτες παράγραφοι “υποστηρίζουν με έμφαση” τη δημιουργία της νέας οντότητας για τα δικαιώματα των γυναικών που να βασίζεται σε ένα  αποκαλούμενο σύνθετο πρότυπο, που θα συνδυάζει κανονιστικές και λειτουργικές λειτουργίες.  Η δεύτερη παράγραφος “υποστηρίζει” ότι η νέα οντότητα να είναι διευθύνεται από έναν Γραμματέα υπό τον ΓΓ (USG) που θα διοριστεί από τον Γενικό Γραμματέα. Τέλος, η τρίτη παράγραφος ζητά από το Γενικό Γραμματέα να καταθέσει εν όψει των διακυβερνητικών  διαπραγματεύσεων, μια “πρόταση” που να σκιαγραφεί την οργανωτική δομή της οντότητας.

Μολονότι το ψήφισμα δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες για την αρμοδιότητα της νέας οντότητας, ούτε θέτει προθεσμίες μέχρι να καταστεί λειτουργική, η διαδικασία προωθείται.

[Διαβάστε για το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την Συνοχή σε όλο το Εύρος του Συστήματος.]
http://www.ungear.eu/news_events/wpcontent/uploads/2009/09/SystemWideCoherenceA-63-L.103.pdf  

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΕΝΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Η λεπτομερής πρόταση σχετικά με τη  νέα οντότητα για την ισότητα των φύλων των ΗΕ, που η σύνταξή της έχει ανατεθεί στον Γενικό Γραμματέα με το ψήφισμα της 14ης Σεπτεμβρίου, βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας και αναμενόταν  να οριστικοποιηθεί μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.

Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Η.Ε. εξουσιοδότησε την Sally Fegan-Wyles, η οποία ήταν η Διευθύντρια του Γραφείου της Ομάδας Ανάπτυξης των Η.Ε, να συντονίσει την προετοιμασία της πρότασης. Εργάζεται μαζί με τις τέσσερεις οντότητες που ήδη υπάρχουν για τα δικαιώματα των γυναικών, και με άλλες αντιπροσωπείες των Η.Ε., όπως το United Nations Development Programme (UNDP), το UNFPA, the United Nations Population Fund και η UNICEF, και βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με κράτη μέλη, περιφερειακές ομάδες και την κοινωνία των πολιτών. Αν και η Fegan – Wyles δεν είναι εμπειρογνώμονας στην ισότητα των φύλων, έχει μεγάλη εμπειρία και γνώση του συστήματος των Η.Ε, και η εκστρατεία της  GEAR (Gender Equality Architecture Reform) (Αρχιτεκτονική Μεταρρύθμισης για την Ισότητα των Φύλων) πιστεύει ότι αυτό θα τη βοηθήσει να προτείνει μια αποτελεσματική δομή για αυτή τη νέα οντότητα που αφορά στις γυναίκες.

Μόλις η πρόταση οριστικοποιηθεί και εγκριθεί από το Γενικό Γραμματέα, θα αποσταλεί στα Κράτη Μέλη. Τα Κράτη Μέλη θα την εξετάσουν σε μια ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης στις αρχές Φεβρουαρίου.  

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΗΓΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΩΝ Η.Ε.

Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της 14ης  Σεπτεμβρίου 2009  δηλώνει ότι ο Γενικός Γραμματέας των Η.Ε. θα πρέπει να αναθέσει σε έναν Γραμματέα υπό τον ΓΓ να ηγηθεί της νέας οντότητας για τις γυναίκες. Προς το παρόν, το γραφείο του Γενικού Γραμματέα προετοιμάζει μια πρόταση για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και κριτηρίων για την επιλογή του  Γραμματέα. Πιθανώς ο διορισμός του Γραμματέα υπό τον ΓΓ θα γίνει το νωρίτερο μετά τις αρχές Φεβρουαρίου 2010.

 

Πρόσφατες δράσεις της εκστρατείας της  GEAR
(Gender Equality Architecture Reform

(Αρχιτεκτονική Μεταρρύθμισης για την Ισότητα των Φύλων)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ GEAR ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΓΕΤΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΩΝ ΗΕ

Η Εκστρατεία της  GEAR έχει θέσει τα κριτήρια επιλογής  που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τη θέση του Γραμματέα υπό τον ΓΓ, που θα ηγείται της νέας αντιπροσωπείας για τα δικαιώματα των γυναικών των ΗΕ.
Τα κριτήρια περιλαμβάνουν πέντε χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει ο μελλοντικός Γραμματέας υπό τον ΓΓ, δίνοντας έμφαση στην εμπειρία και στην ενεργό ανάμειξη σε θέματα ισότητας των φύλων και στα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών.
Η Εκστρατεία επίσης πιστεύει ότι ο Γραμματέας θα πρέπει να ενδιαφέρεται να αναμίξει την κοινωνία των πολιτών καθώς και να έχει ικανότητα επαφών με κομβικούς συντελεστές στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, αλλά και να συγκεντρώνει πόρους.
Η Εκστρατεία επίσης καλεί τον Γενικό Γραμματέα να αρχίσει αμέσως την εξέταση εκείνων των ενδεδειγμένων υποψηφίων που θα εκπληρώνουν άριστα τις απαιτήσεις αυτής της σημαντικής θέσης.

[Διαβάστε τα κριτήρια επιλογής της εκστρατείας 
GEAR για τον ηγέτη της νέας αντιπροσωπείας για τις γυναίκες των ΗΕ]
http://www.ungear.eu/news_events/wpcontent/uploads/2009/10/USGSelectionCriteria-211009.pdf 

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
GEAR ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Εκστρατεία GEAR έχει στείλει επιστολές στον ΓΓ των ΗΕ και στον Πρόεδρο της ΓΣ των ΗΕ και έχει ζητήσει συνάντηση για να συζητηθεί η δημιουργία της νέας οντότητας των ΗΕ για την ισότητα των φύλων. Στην επιστολή προς τον ΓΓ Μπαν Κι-μουν, η Εκστρατεία τον προτρέπει να κινηθεί γρήγορα για στο διορισμό του, Υπό τον Γενικό, Γραμματέα ώστε εκείνος να ηγηθεί της νέας οντότητας για την ισότητα των φύλων. Επίσης έθεσε υπ’ όψιν του τα δικά της επιλεγμένα κριτήρια για αυτή τη θέση.

Η απάντηση του ΓΓ:
http://www.ungear.eu/news_events/wpcontent/uploads/2009/11/ReplyfromSG.pdf

Η επιστολή που απευθύνθηκε στον Πρόεδρο Αλί Αμπντουσαλάμ Τρεκί, του ζητά να διορίσει χωρίς καθυστέρηση τους Αναπληρωτές γραμματείς που θα ηγηθούν της διακυβερνητικής διαδικασίας κατά την οποία θα συμφωνηθούν από τα Μέλη Κράτη των Η.Ε. οι λεπτομέρειες που αφορούν στην οντότητα για την ισότητα των φύλων των ΗΕ και άλλα θέματα σε σχέση με τη Συνοχή σε όλο το Εύρος του Συστήματος.

Ο Γενικός Γραμματέας έχει ήδη ανταποκριθεί στην Εκστρατεία GEAR και διαβεβαιώνει ότι αποδίδει εξαιρετική σημασία στην έγκαιρη εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων που σχετίζονται με την οργάνωση της οντότητας των ΗΕ για τnν ισότητα των φύλων, όπως προβλέπεται από το ψήφισμα της 14 Σεπτεμβρίου. Αναφέρει επίσης ότι, όταν θα οργανωθούν οι αρμοστείες που θα αφορούν  στη νέα οντότητα θα συμπεριληφθεί και η κοινωνία των πολιτών. Σε σχέση με τον διορισμό του Υπό τον Γενικό, Γραμματέα που θα ηγηθεί της νέας οντότητας για την ισότητα των φύλων, υπόσχεται “να διορίσει ένα ισχυρό, δυναμικό και ικανό ηγέτη μέσω μιας ανοιχτής, διαφανούς και  αυστηρής διαδικασίας ανάδειξης”.


ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 
GEAR

Η Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας GEAR έχει ετοιμάσει ένα κείμενο θέσεων που υπογραμμίζει τα επόμενα βήματα στη διαδικασία της δημιουργίας της νέας οντότητας για την ισότητα των φύλων, καθώς και ορισμένα συγκεκριμένα ζητήματα που απαιτούν άμεση δράση από το σύστημα των ΗΕ και από τα Κράτη Μέλη των ΗΕ  πριν την λήξη της 64ης Γενικής Συνέλευσης τω ΗΕ.

[Διαβάστε τις θέσεις της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαικής Εκστρατείας GEAR]
http://www.ungear.eu/news_events/wpcontent/uploads/2009/11/EU_GEAR_position_64UNGA_281009.pdf

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ GEAR

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΠΕΚΙΝΟ +15  
Η Εκστρατεία GEAR εμφανίστηκε σε περιφερειακές συναντήσεις προετοιμασίας για τη δεκαπενταετή επιθεώρηση της εκπλήρωσης του Πλαισίου Δράσης του Πεκίνου.

Στις 31 Οκτωβρίου η Εκστρατεία GEAR και η Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας GEAR συντόνισαν μια εκδήλωση για την παρουσίαση της Αρχιτεκτονικής Μεταρρύθμισης για την Ισότητα των Φύλων). Οι ΜΚΟ που συμμετείχαν εξέδωσαν μια ανακοίνωση που επισυνάφθηκε στα συμπεράσματα του Φόρουμ των ΜΚΟ και αναγνώσθηκαν στην επίσημη διακυβερνητική συγκέντρωση Πεκίνο +15. Συμπεριλαμβανόταν επίσης ένα σημείο σχετικά με το GEAR στο επίσημο κείμενο της συγκέντρωσης επιθεώρησης.

Η νέα Αντιπροσωπεία των ΗΕ για τις Γυναίκες ήταν ένα από τα κομβικά θέματα στο Φόρουμ των ΜΚΟ της συνάντησης επιθεώρησης Ασίας Ειρηνικού Πεκίνο +15 στις 23 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τα όσο έγιναν σε αναφορά με την περιοχή Ασίας – Ειρηνικού.

[Διαβάστε τη Δήλωση GEAR στην συνεδρίαση του Πεκίνο +15]
http://www.ungear.eu/news_events/wpcontent/uploads/2009/11/UNECE_Beijing+15_GEAR_position.pdf

[Διαβάστε και ακούστε τις ομιλίες που έγιναν στο Φόρουμ ΜΚΟ Ασιας – Ειρηνικού]
http://apww.isiswomen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57:asiapacificngoforumonbeijing-15-mp3s&catid=2:apngoforum-15&Itemid=25

Κατεβάστε σε μορφή pdf:
Αναλάβετε δράση!    —-    Πρόσφατες δράσεις της εκστρατείας της  GEAR
 
16 Φεβρουαρίου 2010, 

Μετάφραση κειμένου:  Λυμπερόπουλος Νίκος, δικηγόρος