ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ (του Γιώργου Μαυρουλέα)

City Hall Green Roof - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print
City Hall Green Roof - Σόλων ΜΚΟ• Περιόρισε το διοξείδιο του άνθρακα
• Μεταμόρφωσε την πόλη σου
• Βελτίωσε την ποιότητα ζωής
• Εξοικονόμησε χρήματα
• Αύξησε το πράσινο

ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ
Τα «πράσινα δώματα» (φυτεμένες ταράτσες) και οι «πράσινοι τοίχοι» είναι η μόνη λύση για την αλλαγή του αστικού τοπίου, τη διατήρηση και δημιουργία νέων ελεύθερων χώρων, αλλά και ο μόνος τρόπος μείωσης ή ακόμη και εξάλειψης των «θερμικών νησίδων».
Ο όρος «θερμική νησίδα» προσδιορίζει το φαινόμενο της υψηλότερης θερμοκρασίας (έως και 10οC), τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα, που παρουσιάζει μία πυκνοδομημένη αστική περιοχή σε σχέση με τα απομακρυσμένα προάστιά της.

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
1. Αύξηση της θερμομονωτικής απόδοσης του δώματος περίπου κατά 30%. Συνεπώς οικονομία κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση ή κλιματισμό. Το 40% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας γίνεται από τα κτίρια.
2. Απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και απόδοση οξυγόνου. Άρα συμβολή στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. 
3. Αλλαγή του μικροκλίματος μιας περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως αν η Αθήνα είχε πράσινα δώματα θα είχε τουλάχιστον 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία τα καλοκαίρια και περίπου 600 MW οικονομία ρεύματος ημερησίως. Δηλαδή όσο η παραγωγή της μονάδας της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη! Ενώ αν είχε και πράσινους τοίχους θα μείωνε την θερμοκρασία τρεις ακόμη βαθμούς.
4. Επανακτινοβολούν πολύ μικρότερη ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας από ένα συμβατικό δώμα.
5. Απορροφούν και συγκρατούν μεγάλες ποσότητες νερού, 70-75% του νερού που δέχεται, συμβάλλοντας στην αντιπλημμυρική προστασία μιας πόλης. Αντίθετα, ένα συμβατικό δώμα δεν συγκρατεί όμβρια και τα παροχετεύει σχεδόν στο σύνολό τους. Για παράδειγμα, αν η Αθήνα είχε πράσινα δώματα δεν θα παρουσιάζονταν οι σχετικά πρόσφατες πλημμύρες στον Κηφισό.
6. Συγκρατούν μεγάλη ποσότητα σκόνης. 
7. Συμβάλλουν στην αισθητική της πόλης και την ευεξία των κατοίκων της.
8. Απορροφούν μέρος του θορύβου της πόλης. 
9. Χαμένες επιφάνειες πράσινου ανακτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη φύτευση του δώματος. 
10. Τα νιτροβακτηρίδια που αναπτύσσονται στο χώμα, τρέφονται κυρίως με τα βαρέα μέταλλα κι ό,τι άλλο που για τον άνθρωπο θεωρείται ρύπος.
11. Αυξάνουν (15%-20%) την παραγωγικότητα των ανθρώπων που ζουν σ’ ένα πράσινο περιβάλλον.
12. Αυξάνουν την αντικειμενική αξία των ακινήτων, αλλά και ολόκληρων περιοχών όταν αυτές «πρασινίζουν».
13. Δημιουργούν χώρους αναψυχής και συντελούν στην ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων.
14. Βοηθούν στην ανάπτυξη της βιοποικιλότητας στο άστυ.
15. Συντελούν στην καλύτερη υγεία.
16. Προστατεύουν το κτίριο από τις θερμικές καταπονήσεις και την πρόωρη γήρανση των υλικών του.
17. Ανοίγουν ένα σημαντικό τομέα ανάπτυξης της πράσινης οικονομίας όπου δεν υπάρχουν χαμένοι: από το κράτος και τον ιδιώτη, μέχρι τον πολίτη και το περιβάλλον. 

Το μοναδικό τους μειονέκτημα είναι το κόστος κατασκευής, καθώς ένα πράσινο δώμα κοστίζει από 5-20 €/m² πάνω από την τιμή κατασκευής ενός συμβατικού δώματος. Η διαφορά αυτή αποσβένεται μέσα σε δύο έτη και
από εκεί και μετά αποτελεί κερδοφόρο επένδυση αφού εξοικονομεί χρήματα για το ιδιοκτήτη.
Αν το παράδειγμα ενός ιδιοκτήτη το ακολουθήσουν και οι γείτονές του, τότε μόνο από την αύξηση της τιμής των ακινήτων της γειτονιάς η απόσβεση είναι άμεση.
Προστατεύοντας το σπίτι μας, προστατεύουμε την πόλη μας και τον πλανήτη. Γι’ αυτό πρασινίζουμε τα δώματα και τους τοίχους του σπιτιού μας.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ
1. Ένας υπεύθυνος για την κατασκευή της μόνωσης, την επιχωμάτωση, τη φύτευση αλλά και τη συντήρηση των φυτών.
2. Δύο στεγανωτικές στρώσεις σε διαφορετικό επίπεδο ώστε να παραμένει στεγανή η οροφή ακόμη κι αν παρουσιάσει διαρροές η ανώτερη ως προς το επίπεδο διάστρωσης στεγανωτική στρώση.
3. Η αντοχή των στεγανωτικών στρώσεων στην επίθεση των ριζών.
4. Η σωστή μελέτη για αποφυγή υδρογεφυρών.
5. Η ύπαρξη συστήματος αποστράγγισης.
6. Η πυροπροστασία.
7. Η ποιότητα του χώματος.
8. Η επιλογή κατάλληλων φυτών που δείχνουν αντοχή σε ξηρασία, μη μετάδοση της φωτιάς, υψηλή απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα και απελευθέρωση οξυγόνου.
9. Σύστημα κατακράτησης νερού για οικονομία ως προς τις ανάγκες ποτίσματος.
10. Μικρό πάχος και βάρος χώματος για περιορισμό κόστους αλλά και στατικής καταπόνησης της κατασκευής.
11. Η μακροβιότητα τόσο της μόνωσης όσο και των φυτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Τα κτίρια που θα κατασκευαστούν στο Ελληνικό για να χρηματοδοτήσουν το έργο της μετατροπής του πρώην αεροδρομίου σε πάρκο, να έχουν όλα εντατικής και πυκνής φύτευσης δώματα, καθώς και δεξαμενές – συλλεκτήρες των ομβρίων ώστε να μην επιβαρύνουν για τη συντήρησή τους, με μεγάλη κατανάλωση νερού.
2. Να προτρέψουν τους πολίτες, τόσο οι Δήμοι όσο και η Πολιτεία, να φυτέψουν τα δώματα και τους τοίχους τους.
3. Να δοθούν κίνητρα για τη μετατροπή ενός συμβατικού δώματος σε ταρατσόκηπο και να επιβληθεί ως μέτρο στις καινούριες κατοικίες η φύτευση των δωμάτων, σε συνδυασμό με δεξαμενές συγκέντρωσης ομβρίων για το πότισμά τους, ξεκινώντας από όλα τα δημόσια κτίρια και σχολεία αλλά και από κάθε μεγάλο κτίριο.

Έξι τετραγωνικά μέτρα γρασίδι παράγουν το οξυγόνο που χρειάζεται ένας άνθρωπος για ένα ολόκληρο χρόνο.

Ως ΜΚΟ Σόλων, έχοντας επεξεργαστεί σε βάθος το ζήτημα, έχουμε δημιουργήσει έναν οδηγό για το πώς να μετατρέψετε ένα παλαιό συμβατικό δώμα-ταράτσα σε ταρατσόκηπο εκτατικής ή εντατικής φύτευσης.

Παράλληλα επιθυμούμε να συμβάλουμε σε ένα κίνημα μεταμόρφωσης των πόλεών μας.·


Γιώργος Μαυρουλέας, 

Πρόεδρος του ΠΑΣΕΜ (Πανελλήνιου Συνδέσμου Εταιριών Μόνωσης),
Πολιτικός Επιστήμονας, Μέλος της·ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ

20 Μαρτίου 2009

Φωτό:wikipedia

Για περισσότερες πληροφορίες: www.monotech.gr