Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

image_pdfimage_print

Οι πληροφορίες για τον καταναλωτή είναι από τα βασικά εργαλεία για τη διαμόρφωση της υγιούς αγοράς και την προστασία του καταναλωτή, αλλά, και για τη διαμόρφωση των όρων μιας αειφορικής καταναλωτικής συμπεριφοράς. Πέρα από την ύπαρξη των επικοινωνιακών και άλλων υπηρεσιών προς τον πολίτη χρειάζεται να διαμορφώσουμε όλοι μας μια κοιτίδα με εισροές από κάθε κατεύθυνση πληροφόρησης ώστε να διευκολύνει τον καταναλωτή να ξέρει που θα βρει, τι θα βρει από τι, ποιες είναι οι παγίδες της αγοράς, ποια είναι τα κρίσιμα σημεία και τελικά να ξέρει ο ίδιος τη χρησιμότητα των προϊόντων, καθώς, και τα νέα προϊόντα.
Έτσι, θα συμβάλλουμε στην επί της ουσίας λύση ενός τομέα του μικροοικονομικού ζητήματος της πράσινης αγοράς, της πράσινης οικονομίας και της πράσινης ζήτησης. Η πράσινη ζήτηση είναι από τους ισχυρούς παράγοντες του μετασχηματισμού της αγοράς, δεν υποκαθιστά όμως τον ρόλο που διαδραματίζουν οι δομές ελέγχου της αγοράς για την αξιοπιστία της ετικέτας, του φορέα πιστοποίησης και του παραγωγού. Ένα μεγάλο ζήτημα που θίγεται και αναδεικνύεται είναι και η ίδια η ευθύνη του καταναλωτή.
Οι πληροφορίες όμως για τον καταναλωτή είναι από τα σημαντικά πρακτικά εργαλεία και αφορούν όλες τις κατευθύνσεις. Οι πληροφορίες για την εξοικονόμηση ενέργειας, για εξοικονόμηση του νερού, για τις πολιτικές που πρέπει να ασκήσει να εκφράσει ο καταναλωτής οργανωνόμενος απέναντι σε επιχειρηματικά συμφέροντα, απέναντι στη διαφήμιση κ.λπ. είναι ένα απέραντο πεδίο. Είναι ένα πεδίο για τον μετασχηματισμό του καταναλωτή σε υπεύθυνο και ισχυρό καταναλωτή που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς, που δεν καταναλώνει απλώς τα πράγματα αλλά κάνει ορθή χρήση των πραγμάτων. Ο καταναλωτής αυτός είναι, επίσης, χρήστης ιδεών, χρήστης διαδικασιών αλλαγής του πολιτισμού και των προτύπων ζωής.