ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ

“ΤΡΥΠΙΟ” ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΟ ΕΝΑ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (του Κοσμά Ζακυνθινού)

ktiria en apodosi ana dekaetia - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

ktiria en apodosi ana dekaetia - Σόλων ΜΚΟΚανονισμός ενεργειακής απόδοσης
Χωρίς θερμομόνωση, με παλαιά και μη αποδοτικά συστήματα ψύξης-θέρμανσης, αποδεικνύονται ένα στα τρία κτίρια της χώρα μας, καταλαμβάνοντας σημαντικό ποσοστό ανάμεσα στις χαμηλές ενεργειακές κλάσεις «Η» και «Ζ».

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, με αφορμή τα τρία χρόνια εφαρμογής του θεσμού της Ενεργειακής Επιθεώρησης, μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί συνολικά περισσότερα από 509.000 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) τα οποία αποτελούν ένα πρώτο δείγμα για την ενεργειακή απόδοση του κτιριακού αποθέματος της χώρας. Ειδικότερα, το 2011 εκδόθηκαν 60.640 ΠΕΑ, 219.804 ΠΕΑ το 2012, και 226.077 ΠΕΑ το 2013, ενώ μέχρι και τις 9 Ιανουαρίου 2014 συνολικά καταμετρώνται 2.501 ΠΕΑ.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, το 30% του δείγματος, περίπου 149.000 ΠΕΑ, ανήκει στις χαμηλές βαθμίδες Ενεργειακής Απόδοσης. Συγκεκριμένα, σχεδόν 86.000 ΠΕΑ αντιστοιχούν στην ενεργειακή κλάση «Ζ» και επιπλέον 53.000 ΠΕΑ στην κατηγορία «Η».

Λόγω μίσθωσης 
Τα εκδοθέντα ΠΕΑ αφορούν κυρίως (σε ποσοστό 79%) κτίρια που κατασκευάστηκαν την περίοδο 1950-2009. Ενώ, το μεγαλύτερο ποσοστό (65,5%) των εκδοθέντων ΠΕΑ αφορά σε κτίρια (κυρίως διαμερίσματα) που επρόκειτο να μισθωθούν.

Παράλληλα, παρατηρείται ότι ο αριθμός των ΠΕΑ με λόγο έκδοσης «Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση» για το πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’ οίκον» έχει αυξηθεί το 2013 συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη.

Στην ανάλυση των στοιχείων επισημαίνεται πως εφόσον τα κτίρια ήταν κατασκευασμένα με τις προδιαγραφές ΚΕΝΑΚ (Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) τότε θα είχαμε κατά μέσο όρο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας 66,03% για τις μονοκατοικίες, 56,06% για τις πολυκατοικίες, 37,68% για τα γραφεία, 44,44% για τα καταστήματα, για τα εκπαιδευτήρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 51,73%, για τα εκπαιδευτήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 47,14% και για τα νοσοκομεία 36,92%.

Τα περισσότερα ΠΕΑ έχουν εκδοθεί στη Νομαρχία Αθηνών (30,77%), στον Νομό Θεσσαλονίκης (12%), στη Νομαρχία Πειραιώς (4,7%) και στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής (4,3%).

Οι χρήσεις μονοκατοικία, πολυκατοικία (κυρίως διαμερίσματα), γραφεία και καταστήματα, καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό (85%) των χρήσεων ακινήτων για τα οποία έχει εκδοθεί ΠΕΑ, ενώ κτίρια του τριτογενούς τομέα υπολείπονται των προηγούμενων.

Από τα στοιχεία για τη Μέση Κατανάλωση των κτιρίων ανάλογα με τη χρήση και την κλιματική ζώνη και Ποσοστό Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων ανά Κλιματική Ζώνη αναδεικνύεται το τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας του κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Ενεργειακοί επιθεωρητές 
Μέχρι σήμερα έχουν αποκτήσει 10.221 Ενεργειακοί Επιθεωρητές δικαιώματα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων (εκ των οποίων 4.690 ήταν προσωρινοί Ε.Ε.), 1.763 Ενεργειακοί Επιθεωρητές δικαιώματα διενέργειας επιθεωρήσεων συστημάτων θέρμανσης (εκ των οποίων 978 ήταν προσωρινοί Ε.Ε.) και 1.347 Ενεργειακοί Επιθεωρητές δικαιώματα διενέργειας επιθεωρήσεων συστημάτων κλιματισμού (εκ των οποίων 755 ήταν προσωρινοί Ε.Ε.).

Μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2013 (ημερομηνία λήξης του μητρώου προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών) ήταν εγγεγραμμένοι 8.468 προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, 5.858 προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστημάτων Θέρμανσης και 5.671 Κλιματισμού.


Kοσμάς Ζακυνθινός
Πηγή/φωτό: Ημερησία