ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ

energeiakoi epitheorites adeia - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

energeiakoi epitheorites adeia - Σόλων ΜΚΟΤο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ολοκληρώνει τις διαδικασίες για τη χορήγηση οριστικών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών, σε μηχανικούς μειώνοντας το χρόνο απαιτούμενης εμπειρίας σε δύο χρόνια (έναντι των τεσσάρων που είχε αρχικά προβλεφθεί).
Οι άδειες αυτές θα χορηγούνται μετά από την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος και τη διεξαγωγή εξετάσεων μέσω του ΤΕΕ. Σύντομα θα αναρτηθεί κατάλογος με τους φορείς εκπαίδευσης, καθώς και ανακοίνωση με την προβλεπόμενη διαδικασία.


Μέχρι την έναρξη της χορήγησης των ως άνω αδειών και προκειμένου να μην προκληθούν προβλήματα στη διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, το ΥΠΕΚΑ αποφάσισε να δοθεί παράταση της διάρκειας ισχύος των προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του ενός χρόνου, δηλαδή μέχρις τις 6 Οκτωβρίου 2012.

Δεδομένης αυτής της παράτασης, το ΥΠΕΚΑ θα προχωρήσει άμεσα σε νέα ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών σε μηχανικούς με αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών έναντι των δέκα που ίσχυε έως τώρα.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις προβλέπονται στο σχέδιο νόμου «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχων Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις».

Διευκρινίζεται ότι με την παράταση της διάρκειας ισχύος των προσωρινών αδειών, θα βρίσκονται σε παράλληλη ισχύ, τόσο οι προσωρινές, όσο και οι οριστικές άδειες που θα χορηγούνται.

Kυρώσεις σε ενεργειακό επιθεωρητή
Εντωμεταξύ, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ επιβλήθηκε αποκλεισμός προσωρινού Ενεργειακού Επιθεωρητή, για ένα έτος, από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων. Η κύρωση επιβλήθηκε κατόπιν ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), γιατί διαπιστώθηκαν τα εξής:
-αναγραφή ανακριβών ενεργειακών στοιχείων επί Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης που είχε εκδώσει,
-υποβολή ανακριβών στοιχείων και
-πλημμελής εκπλήρωση των επιστημονικών και επαγγελματικών καθηκόντων.

Η ΕΥΕΠΕΝ συνεχίζει σε εντατικό ρυθμό τους ελέγχους της σε Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, που έχουν καταχωρηθεί στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθότητας των ενεργειακών ελέγχων, της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές και κυρίως τη διαφύλαξη της αξιοπιστίας της διαδικασίας ενεργειακής επιθεώρησης. Αντίστοιχη αντιμετώπιση παρόμοια περιστατικά που θα διαπιστωθούν από την ΕΥΕΠΕΝ.

Πηγή/Φωτό: Econews

Σχετικά άρθρα