ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

Ε.Ε: ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

at ripansi - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

at ripansi - Σόλων ΜΚΟNέα μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Στόχος είναι, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, “η επικαιροποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και η περαιτέρω μείωση των βλαβερών εκπομπών από τη βιομηχανία, τα αυτοκίνητα, τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, έτσι ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον”.


Η δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε σήμερα έχει διάφορες συνιστώσες. Συγκεκριμένα:
– Ένα νέο πρόγραμμα “Καθαρός αέρας για την Ευρώπη” το οποίο περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη των υφιστάμενων στόχων βραχυπρόθεσμα, αλλά και των νέων στόχων για την ποιότητα του αέρα την περίοδο έως το 2030. Η δέσμη περιλαμβάνει επίσης μέτρα στήριξης για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κυρίως στις πόλεις, μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και της ενισχυμένης διεθνούς συνεργασίας.
– Αναθεωρημένη οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών, η οποία προβλέπει αυστηρότερα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για τους έξι κύριους ρύπους, και
– Πρόταση νέας οδηγίας για τον περιορισμό της ρύπανσης από τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης, όπως τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, για οικοδομικά τετράγωνα ή μεγάλα κτίρια, και τις μικρές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος Γιάνεζ Ποτότσνικ δήλωσε σχετικά: «Ο αέρας που αναπνέουμε σήμερα είναι πολύ καθαρότερος απ’ ό,τι τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένας “αόρατος δολοφόνος” και εμποδίζει πολλούς ανθρώπους να έχουν μια πλήρως δραστήρια ζωή. 
Οι δράσεις που προτείνουμε θα μειώσουν στο ήμισυ τον αριθμό των πρόωρων θανάτων από την ατμοσφαιρική ρύπανση, θα αυξήσουν την προστασία των ευάλωτων ομάδων και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής για όλους. 
Θα ωφελήσουν επίσης το περιβάλλον και τα ευαίσθητα οικοσυστήματα και θα δώσουν ώθηση στη βιομηχανία καθαρής τεχνολογίας – ένα σημαντικό τομέα ανάπτυξης για την Ευρώπη”

                                                       
Πηγή/φωτό: Ημερησία