ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

Seeds - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

Seeds - Σόλων ΜΚΟΔιακήρυξη στο πνεύμα της ζωής, της αλήθειας και της δικαιοσύνης – Επείγουσα έκκληση για δράση
Το θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου να καλλιεργεί φυτά αποτελεί το θεμέλιο του ανθρώπινου πολιτισμού. Από αιώνες, οι άνθρωποι καλλιεργούν τα δικά τους φυτά για τροφή που πουλιέται ή αυτό-καταναλώνεται, για δημιουργία όμορφων κήπων και πάρκων καθώς και για τη δημιουργία νέων οικοτόπων για την άγρια ζωή.


Όλα αυτά βρίσκονται σήμερα σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της εισαγωγής ενός νέου Κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο της παραγωγής, της εμπορίας και της πώλησης ΟΛΟΥ του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού: σπόροι, βολβοί μικρά φυτά, ακόμα και αγριολούλουδα. Ο προτεινόμενος κανονισμός, στο όνομα της προστασίας του καταναλωτή, θα περιορίσει τη δυνατότητα παραγωγής και πώλησης φυτών.

Υπάρχει σημαντική υποστήριξη μεταξύ τα διαπραγματευόμενων μερών, για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των αγροτών. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(1) αναγνωρίζει τα δικαιώματα των κηπουρών και των αγροτών για την ανταλλαγή και πώληση σπόρων και φυτών, κάνοντας κάποιες παραχωρήσεις, αν και αδύναμες και όχι σαφώς καθορισμένες, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την επιλογή και την ανοιχτή πρόσβαση στο φυτικό υλικό.

Ωστόσο, οι προτεινόμενοι κανόνες δεν προστατεύουν επαρκώς τα δικαιώματα των ανθρώπων να καλλιεργούν, να πωλούν και να ανταλλάσσουν φυτά και δεν είναι αρκετά ισχυροί για να αποτραπεί ο εκ μέρους των εμπορικών συμφερόντων περιορισμός των δραστηριοτήτων βελτίωσης των φυτών με αποτέλεσμα, να απειλούνται αφενός η μελλοντική επισιτιστική ασφάλεια των τροφίμων και αφετέρου τα δικαιώματα των κηπουρών των αγροτών και των συλλογικοτήτων να βελτιώνουν και καλλιεργούν τα δικά τους φυτά.

Μας ανησυχεί το γεγονός ότι τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών, με την ιδιοποίηση των σπόρων μας και με την θέσπιση εμποδίων για την μελλοντική αναπαραγωγή από καλλιεργητές, έχουν το προβάδισμα έναντι αφενός των δικαιωμάτων των μικρών καλλιεργητών και των αγροτών και αφετέρου, της ανάγκης για προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς, της βιοποικιλότητας και της απορρέουσας επισιτιστικής ασφάλειας στα πλαίσια ενός μέλλοντος που χαρακτηρίζεται από αλλαγή του κλίματος.

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυξανόμενες πιέσεις που απειλούν το ίδιο το μέλλον της επάρκειας τροφίμων με μείωση των πόρων ,αυξανόμενο κόστος των καυσίμων, με ταχέως μεταβαλλόμενο κλίμα, με απώλεια οικοτόπων και μείωση της βιοποικιλότητας. Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί η φυσική μας βιοποικιλότητα.

Εμείς, ως εκπρόσωποι οργανώσεων αγροτών, κηπουρών , μικροκαλλιεργητών, διατηρητών παλαιών ποικιλιών, βελτιωτών και μελών της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών, που συνεδριάσαμε στη Βιέννη, Αυστρία 24 Νοεμβρίου 2013, εκφράζουμε μια βαθιά ανησυχία σχετικά με τον προτεινόμενο νέο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ρυθμίζει το Φυτικό Πολλαπλασιαστικό Υλικό [ 2013/0137( COD ) ], ο οποίος προτάθηκε στις 6 Μαΐου 2013, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τη διατροφική κυριαρχία, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την επισιτιστική ασφάλεια, και την υγεία και την ελευθερία των ευρωπαίων πολιτών.

Απαιτούμε :
1.
 Οι αγρότες και οι άλλοι καλλιεργητές, δεν πρέπει να υποχρεωθούν να αγοράζουν σπόρους ή άλλο «φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό» από εμπορικούς προμηθευτές. Κάθε νομοθεσία πρέπει να εγγυάται τα δικαιώματα των αγροτών, των άλλων καλλιεργητών και όλων των συλλογικοτήτων, να χρησιμοποιούν, να ανταλλάσσουν και να πωλούν τους δικούς τους σπόρους και τα φυτά τους, έτσι ώστε να γίνονται σεβαστές οι διακηρύξεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η Διεθνής Συνθήκη για τους Φυτογενετικούς Πόρους (ITPGRFA).

2. Τα πρότυπα που τίθενται από τη βιομηχανία σπόρων δεν πρέπει να υιοθετηθούν ως βάση για ολόκληρη την αγορά σπόρων και φυτών. Προϋποθέτουν τεχνικούς και νομικούς ορισμούς στους οποίους τα φυσιολογικά φυτά δεν μπορούν να ανταποκριθούν, ενώ ταυτόχρονα, δεν αναγνωρίζουν τη σημασία της βιοποικιλότητας.

3. Τα φυτά που μπορούν ελεύθερα να αναπαραχθούν, δεν πρέπει να υπόκεινται σε υποχρεωτική εγγραφή της ποικιλίας ή σε πιστοποίηση των σπόρων και των φυτών. Η βιοποικιλότητα πρέπει να έχει προτεραιότητα σε σχέση με τα εμπορικά συμφέροντα καθώς πρόκειται για Δημόσιο Αγαθό όπως είναι το νερό.

4. Για όλες τις προτάσεις που επιδρούν στη βιοποικιλότητα πρέπει να γίνεται διαβούλευση με το κοινό και οι αποφάσεις να λαμβάνονται από εκλεγμένους αντιπροσώπους. Η προστασία της βιοποικιλότητας δεν είναι μια «τεχνική λεπτομέρεια» κατά την έννοια της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Οι απαιτήσεις επισήμανσης πρέπει να είναι πραγματικά διαφανείς και να αντικατοπτρίζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των νέων μικροβιολογικών μεθόδων φυτικής βελτίωσης, καθώς και των τεχνικών και νομικών περιορισμών της χρήσης .

6. Οι επίσημοι έλεγχοι που διέπουν τους σπόρους και τα φυτά να παραμείνουν μια δημόσια υπηρεσία η οποία πρέπει να παρέχεται δωρεάν στην περίπτωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Οι υπογράφοντες τη δήλωση:
AGROLINK Association (BUL) – www.agrolink.org
Arche Noah Verein (A) – www.arche-noah.at
Bese Nature Conservation Society (HU) – www.beseegyesulet.hu
Bifurcated Carrots – www.bifurcatedcarrots.eu
Campaign for Seed-Sovereignty (INT) – www.seed-sovereignty.org |
Kampagne fur Saatgut-Souveranitat – www.saatgutkampagne.org
DachverbandKulturpflanzen- und Nutztiervielfalte.V. (INT) – www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org
Eco Ruralis – in support of traditional and organic farming (RO) – www.ecoruralis.ro
EKOTREND Slovakia – www.ecotrend.sk
Environmental Social Science Research Group (HU) – www.essrg.hu
FundacjaRolniczejRoznorodnosciBiologicznejAgriNatura (PL) – www.agrinatura.pl
ForeningenSesam (SV) – www.foreningensesam.se
GAIA – Grupo de Accao e Intervencao Ambiental (PT) – www.sementeslivres.gaia.org.pt
Garden Organic (GB) – www.gardenorganic.org.uk
GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria – www.global2000.at
InfOMG – GMO information centre in Romania (RO) – www.infomg.ro
Longo mai (INT) – www.prolongomai.ch
Peliti (GR) – www.peliti.gr
PlataformaTransgenicos Fora (Stop GMO Platform, PT) – www.stopogm.net
Red Andaluza de Semillas „CultivandoBiodiversidad“ (E) – www.redandaluzadesemillas.org
Red de Semillas „Resembrando e Intercambiando“ (E) – www.redsemillas.info
Rete Semi Rurali (I) – www.semirurali.net
ReseauSemencesPaysannes (F) – www.semencespaysannes.org
SpolecznyInstytutEkologiczny (PL) – www.sie.org.pl
Stowarzyszeniedladawnychodmianiras (PL) – www.ddoir.org.pl
Utopia (SK) – utopia.sk
VereinzurErhaltung der Nutzpflanzenvielfalte.V. (D) – www.nutzpflanzenvielfalt.de
ZMAG – Zelenamrezaaktivistickihgrupa (HR)
GNAG – Green network of activist groups – www.zmag.hr

(1) Πρόταση κανονισμού σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των φυτών Πολλαπλασιαστικού Υλικού [2013 / 0137 ( COD )], η οποία προτάθηκε στις 6 Μαΐου 2013, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Mετάφραση Βάσω Κανελλοπούλου
Πηγή: Πελίτι
Φωτό:wikipedia