ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

childeu - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

childeu - Σόλων ΜΚΟΤα σχέδια της ΕΕ για την προστασία των παιδιών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους εντός και εκτός Ευρώπης


       Αναλαμβάνοντας την ευθύνη της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, η Επιτροπή προτείνει τα εξής 11 μέτρα – κυρίως νομικές αλλαγές και στήριξη των αρμόδιων αρχών στις χώρες της ΕΕ:

 • νόμους για την καλύτερη προστασία των παιδιών (ως ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας) κατά τις δικαστικές διαδικασίες
 • νόμους προστασίας των παιδιών όταν είναι ύποπτα ή κατηγορούνται για διάπραξη εγκλήματος
 • νέους νόμους για την αναγνώριση και την εκτέλεση σε όλες τις χώρες της ΕΕ των αποφάσεων περί γονικής ευθύνης μετά από διαζύγιο ή χωρισμό των γονέων
 • προώθηση των κατευθυντήριων γραμμών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη φιλική για τα παιδιά δικαιοσύνη και συνυπολογισμό τους κατά την εκπόνηση μελλοντικών διατάξεων του αστικού και ποινικού δικαίου
 • κατάρτιση δικαστών και άλλων επαγγελματιών για να βοηθούν τα παιδιά στο δικαστήριο
 • καλύτερη εκπαίδευση των αρχών που έρχονται σε επαφή με ασυνόδευτους ανηλίκους, συμπεριλαμβανομένων όσων ζητούν άσυλο στην ΕΕ
 • ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά, στο πλαίσιο προσεχούς σχεδίου της ΕΕ με αντικείμενο τη μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη των Ρομά
 • άμεση λειτουργία της ανοιχτής γραμμής της ΕΕ 116 000, για αγνοούμενα παδιά (επίσης, προώθηση διασυνοριακών συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για παιδιά που έχουν απαχθεί ή που κινδυνεύουν)
 • αντιμετώπιση του κυβερνοεκφοβισμού και της κακόβουλης προσέγγισης, της έκθεσης σε βλαβερό περιεχόμενο, και άλλων κινδύνων στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος της ΕΕ “Ασφαλέστερο Διαδίκτυο”
 • καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών και του παιδεραστικού τουρισμού και προστασία των θυμάτων ένοπλων συρράξεων, μέσω των προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ
 • ενιαίο δικτυακό τόπο της ΕΕ για τα δικαιώματα των παιδιών

Τα μέτρα αυτά αναλύονται λεπτομερώς στο έγγραφο πολιτικής της Επιτροπής για τα δικαιώματα των παιδιών .

Παράλληλα με τα προαναφερθέντα μέτρα, η ΕΕ θα συνεκτιμήσει τα συμφέροντα των παιδιών σε όλες τις πολιτικές και τους νόμους της.

Περίπου το 78% των παιδιών που συμμετείχαν σε έρευνα το 2009 δήλωσε ότι αγνοούσε ότι έχει δικαιώματα ενώ το 80% δεν γνώριζε πού να αποταθεί σε περίπτωση ανάγκης.

Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύονται επίσης από έρευνα της ΕΕ μεταξύ εφήβων το 2010 η οποία εστίασε κυρίως σε ομάδες όπως οι Ρομά, οι Σίντι, οι Πλανόδιοι πληθυσμοί και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τα δικαιώματα των παιδιών υπαγορεύονται από τη νομοθεσία της ΕΕ, ιδιαίτερα τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, τον οποίο δεσμεύονται νομικά να εφαρμόζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Και τα 27 κράτη μέλη έχουν επίσης κυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού.

Περισσότερα για τα δικαιώματα των παιδιών (Αγγλικά)

(Πηγή: Eυρωπαϊκή Επιτροπή)

1 Μαρτίου 2011