ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ

KAMΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΧΟΙΡΩΝ

pig farm - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

pig farm - Σόλων ΜΚΟΈρευνες της βρετανικής οργάνωσης Compassion in World Farming σε εγκαταστάσεις εκτροφής χοίρων σε έξι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέδειξαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χοίρων εκτρέφονται με παράνομες μεθόδους. 
         Οι χώροι εκτροφής χοίρων είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία τελείως ακατάλληλοι για τα ζώα και οι συνθήκες διαβίωσης τους απαράδεκτες. 

       Υπογράψτε εδώ για την προσπάθεια ενίσχυσης της ήδη υφιστάμενης από το Νοέμβριο του 2009 υπάρχουσας νομοθεσίας της Ε.Ε. για το ζήτημα της εκτροφής των χοίρων στην ιστοσελίδα της Compassion in World Farming