ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΡΙΣΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (του Γιάννη Ζήση)

90px robot asimo wiki - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

90px robot asimo wiki - Σόλων ΜΚΟΤελευταία, αναδείχθηκε ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα για τις κλιματικές αλλαγές από τον τετραπλασιασμό του αερίου θερμοκηπίου τριφθωριούχου αζώτου, το οποίο είναι χιλιάδες φορές πιο δραστικό από το διοξείδιο του άνθρακαΟι αιτίες για τον τετραπλασιασμό αυτό, πιθανώς πρέπει να αναζητηθούν ταυτόχρονα σε πολλούς τομείς, βέβαια με διαφορετική ποσοτική αναλογία. 

 Για το μεθάνιο έχουμε μια περαιτέρω απελευθέρωση λόγω των ίδιων των κλιματικών αλλαγών, δηλαδή ένα φαινόμενο παραγωγής αερίων θερμοκηπίου ανατροφοδοτούμενο πολλαπλασιαστικά. Κατ’ αντίστοιχο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι ισχύει για όλα τα αέρια θερμοκηπίου. Έχουμε όμως ταυτόχρονα και παράγοντες που συνδέονται με τις τεχνολογικές επιλογές και εφαρμογές, με τις καινοτομίες τις τεχνολογικές οι οποίες μερικές φορές προσανατολίζονται προφανώς από αντικρουόμενα περιβαλλοντικά κριτήρια πχ λόγω των υδροχλωροφθορανθράκων έχουν γίνει διάφορες επιλογές άλλων ουσιών σε σχέση με το θέμα του όζοντος.
      Εν προκειμένω σε αυτή την περίπτωση οι υπερφθοριοποιημένοι υδρογονάνθρακες επιλέγηκαν στην βιομηχανία των ηλεκτρονικών για τις οθόνες PLASMA και τις άλλες επίπεδες οθόνες, περιλαμβανομένου και των οθονών των υπολογιστών.
       Τίθεται πλέον το ζήτημα: αν η οποιαδήποτε καινοτομία έχει τεχνολογικά ρίσκα. Εδώ ήτανε και περιβαλλοντική η επιλογή αυτή λόγω μικρού μήκους ζωής αυτού του αερίου αυτής της ένωσης αζώτου. Μήπως δεν πρέπει να υπερτιμάμε λοιπόν την ασφάλεια ακόμη και των περιβαλλοντικών τεχνολογικών καινοτομιών;
       Μήπως γενικότερα πρέπει να επιβραδύνουμε και να καταλάβουμε ότι πρέπει να περιορίσουμε την περιβαλλοντική παρεμβατικότητα ολοκληρωμένα, με την ελαχιστοποίηση σαν κύρια επιλογή, και κατά δεύτερη επιλογή με την καινοτομία;
       Παρεμβαίνουμε σε ένα σύστημα που έχει μακραίωνες ισορροπίες και τελικά ολιστικά ευαίσθητες. Άλλη μια φορά λοιπόν που συλλαμβανόμαστε αδιάβαστοι επικίνδυνα. Μήπως πια η τεχνολογική καινοτομία πρέπει να περνάει από πολύ περισσότερη βάσανο πριν την πατρονάρει και την εμπορευματοποιήσει η οικονομία;

Γιάννης Ζήσης
Δημοσιογράφος – Συγγραφέας
Μέλος της γραμματείας της ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ