ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΩΚΙΑΣ

seal - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

seal - Σόλων ΜΚΟΤο εμπόριο προϊόντων φώκιας θα επιτραπεί μόνον εφόσον μπορούν να δοθούν εγγυήσεις ότι χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές θήρας σύμφωνες με αυστηρά πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων και ότι τα ζώα δεν υπέφεραν αναίτια. 

 Ο αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής: «Προτείνουμε να απαγορευθούν η διάθεση προϊόντων φώκιας στην αγορά, η εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαμετακόμισή τους μέσω αυτής και η εξαγωγή τους από αυτήν. Δεν πρέπει να επιτρέπεται η είσοδος, στην ΕΕ, προϊόντων φώκιας από χώρες στις οποίες χρησιμοποιούνται απάνθρωποι μέθοδοι θήρας. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να διατηρήσει αυστηρά πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων.» 

Η μεταχείριση της φώκιας κατά τη θήρευση
      Σκοπός του προτεινόμενου κανονισμού είναι να επισημανθούν οι πτυχές της μεταχείρισης, όσον αφορά την θανάτωση και εκδορά της φώκιας κατά τη θήρευση, και να εξασφαλισθεί η απαγόρευση της εισόδου στην Ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων από φώκιες που έχουν θανατωθεί με μεθόδους που προκαλούν πόνο, ταλαιπωρία και αγωνία.
       Οι φώκιες είναι θηλαστικά που αισθάνονται τον πόνο. Η πρόταση της Επιτροπής έρχεται ως απάντηση στις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κοινού, γενικότερα, σχετικά με το γεγονός ότι για την θανάτωση και την εκδορά της φώκιας χρησιμοποιούνται μέθοδοι που προκαλούν αδικαιολόγητη ταλαιπωρία και πόνο. Η επιστημονική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) αναφέρει ότι οι φώκιες μπορούν να θανατωθούν με γρήγορες και αποτελεσματικές μεθόδους χωρίς να προκαλείται περιττός πόνος, ταλαιπωρία και αγωνία, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε στην πράξη.
      Το εμπόριο προϊόντων φώκιας μπορεί να επιτραπεί μόνον εφόσον υπάρχουν εγγυήσεις ότι χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές θήρας σύμφωνες με τα πρότυπα καλής μεταχείρισης και ότι τα ζώα δεν υπέφεραν χωρίς λόγο. Σε χώρες στις οποίες συνεχίζεται το κυνήγι της φώκιας θα θεσπιστεί σύστημα πιστοποίησης σε συνδυασμό, εφόσον είναι αναγκαίο, με διακριτική επισήμανση που θα διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο θα είναι σαφώς πιστοποιημένα ως προερχόμενα από χώρα όπου τηρούνται αυστηρά πρότυπα.
       Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να διατηρηθούν τα αυστηρά πρότυπα για την καλή μεταχείριση των ζώων.Η πρόταση θα υποβληθεί τώρα προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

Το παγκόσμιο κυνήγι φώκιας
      Τα 30 είδη φώκιας απαντούν συνήθως στις ακτές των πολικών και ημιπολικών περιοχών του πλανήτη, μερικά όμως από αυτά απαντούν επίσης και σε ορισμένες εύκρατες περιοχές. 15 από τα είδη αυτά αποτελούν αντικείμενο θήρας, με τον εκτιμώμενο πληθυσμό να ανέρχεται σε 15-16 εκατομμύρια. Το κυνήγι της φώκιας πραγματοποιείται ολόκληρο το χρόνο, πλην όμως η θηρευτική περίοδος ποικίλει ανάλογα με την περιοχή και το θηρευόμενο είδος.
      Στον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Ναμίμπια αναλογούν ετησίως 60% περίπου από τα 900.000 θηράματα φώκιας. Άλλες χώρες στις οποίες θηρεύονται φώκιες είναι η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στην Ευρώπη είναι η Σουηδία, η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ιστορικό
      Οι φώκιες θηρεύονται κυρίως για το δέρμα, το λίπος κα το κρέας τους . Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη θανάτωσή τους και η αποτελεσματικότητά τους ποικίλουν σημαντικά. Περιλαμβάνουν τον πυροβολισμό, τα κτυπήματα και τη σύλληψή τους με παγίδες ή δίχτυα. 
Όλα τα έγγραφα διατίθενται στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/index_en.htm

ΠΗΓΗ: http://ec.europa.eu/ellada/news/news/20080723seal_products_el.htm