ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ: Ποιο είναι το μέλλον των επιστημονικών πληροφοριών για το περιβάλλον ; Τα αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία μεταφράζονται σε σωστή πολιτική

nero stagona 630 0 1 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

nero stagona 630 0 - Σόλων ΜΚΟ Είναι γνωστό ότι οι επιστήμονες μπορεί να αφιερώνουν χρόνια σε μια σημαντική έρευνα και τελικά να ανακαλύπτουν ότι κανείς δεν καταλαβαίνει ή δεν ενδιαφέρεται για τα αποτελέσματα. Παρ’ όλ’ αυτά, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο πως η αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική εξαρτάται από καλύτερης ποιότητας πληροφορίες. Το άρθρο αυτό εξετάζει μια καινούργια υπηρεσία διανομής ειδήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν ιστότοπο, που διευκολύνουν το έργο των φορέων χάραξης της ευρωπαϊκής πολιτικής και ικανοποιούν τη δίψα των πολιτών για περιβαλλοντικές γνώσεις. 

Η υπηρεσία διανομής ειδήσεων (news alert) «Επιστήμη για την περιβαλλοντική πολιτική» της ΓΔ Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο του 2006. Οι ειδήσεις διανέμονται δωρεάν κάθε εβδομάδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περίπου 5.000 συνδρομητές εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), και απευθύνονται τόσο στους φορείς χάραξης πολιτικής όσο και στο ευρύ κοινό. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα μεταξύ των χρηστών, περισσότεροι από το 25% των ερωτηθέντων εργάζονται για τις αρχές σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Στους αναγνώστες περιλαμβάνονται επίσης ερευνητές, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές και φοιτητές (23%), αντιπρόσωποι της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων (16%) και άτομα που εργάζονται για ΜΚΟ ή δεξαμενές σκέψης (11%).
      Η υπηρεσία διανομής ειδήσεων παρέχει ευνόητες πληροφορίες για τις πιο πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις, καλύπτοντας όλους τους κύριους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η βιοποικιλότητα, οι κλιματικές αλλαγές και η αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση. Σε ένα πρόσφατο τεύχος, για παράδειγμα, προβλήθηκε η αυστριακή έρευνα σχετικά με την επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα ψάρια του γλυκού νερού. Τα επιλεχθέντα άρθρα έχουν στόχο να προωθήσουν την κατανόηση των περιβαλλοντικών θεμάτων και να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ της επιστήμης και της πολιτικής.
      Η υπηρεσία είναι δημοφιλής στο κοινό στο οποίο απευθύνεται.Πάνω από εννιά στους δέκα ερωτηθέντες είπαν ότι αυτές οι ειδήσεις αποτελούν «χρήσιμο εργαλείο για τη δουλειά τους». Σχεδόν αντίστοιχο ποσοστό δήλωσε ότι έμαθε νέα στοιχεία που δεν γνώριζε προηγουμένως ή ότι έλαβε έγκαιρες και επίκαιρες πληροφορίες. Πάνω από το 80% των ερωτηθέντων θεωρεί θετικό το γεγονός ότι οι ειδήσεις παρέχουν χρήσιμες περιλήψεις υψηλής επιστημονικής ποιότητας. Πάνω από τα δύο τρίτα των συνδρομητών είπαν ότι προτιμούν την υπηρεσία ως κύρια πηγή επιστημονικών πληροφοριών για περιβαλλοντικά θέματα παρά τον ιστότοπο Περιβάλλον του EUROPA (43%), τις μηχανές αναζήτησης του δικτύου (39%) και άλλες υπηρεσίες διανομής ειδήσεων (33%).
      Τα πλήρη κείμενα των ειδήσεων, με συνδέσμους προς τις πρωταρχικές πηγές πληροφοριών, είναι προσβάσιμα από τον ιστότοπο «Επιστήμη για την περιβαλλοντική πολιτική». Ο ιστότοπος διαθέτει σύστημα αρχειοθέτησης κατά θέμα ή ημερομηνία.

 Green Facts 
     Ακόμα και η πιο περίπλοκη επιστήμη μπορεί να εξηγηθεί με επιτυχία σε μη ειδικούς. Αυτό είναι το πιστεύω του 
GreenFacts, ενός ανεξάρτητου, μη κερδοσκοπικού και αμερόληπτου οργανισμού με έδρα τις Βρυξέλλες που ιδρύθηκε το 2001. Στον ιστότοπό του φιλοξενούνται τώρα 30 περιλήψεις εκθέσεων σχετικά με την υγεία και το περιβάλλον που χαρακτηρίζονται από επιστημονική συναίνεση. 
     Στην αρχική σελίδα περιλαμβάνεται επί του παρόντος η έκθεση για το 2006 του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δάση και μια έκθεση για τις αρκτικές κλιματικές αλλαγές που εκδόθηκε το 2004 από την επιτροπή Αξιολόγησης των Επιπτώσεων στο Αρκτικό Κλίμα (
Arctic Climate Impact Assessment). Άλλες πρόσφατες περιβαλλοντικές μελέτες επικεντρώνονται στην απερήμωση, στη βιοποικιλότητα και στις κλιματικές αλλαγές.
      «Παράγουμε πιστές περιλήψεις κάθε κεφαλαίου», λέει ο διευθύνων σύμβουλος Ζακ ντε Σελιέ. «Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να τις συμβουλευθούν μέσω ερωτήσεων και απαντήσεων, οι οποίες προσφέρουν αυξανόμενα επίπεδα λεπτομέρειας και πολυπλοκότητας». Οι εκθέσεις αξιολογούνται από ειδικούς επιστήμονες πριν παρουσιαστούν στον ιστότοπο και δημοσιεύονται με τη φροντίδα του Επιστημονικού Συμβουλίου.
      Ο ιστότοπος Green Facts δέχτηκε πάνω από 2 εκατομμύρια επισκέπτες το 2006. Η πλειονότητα είναι επιστημονικοί δημοσιογράφοι, φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, καθώς και άτομα από μη κυβερνητικές οργανώσεις και τη βιομηχανία.

Περιβάλλον και έρευνα
      Το 6ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (6ο ΠΔΠ) αναγνωρίζει ότι οι πολιτικές πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία. Τέτοια στοιχεία γίνονται πράγματι όλο και πιο σημαντικά για τη σωστή χάραξη της πολιτικής. Αυτό αντανακλάται στα προγράμματα πλαίσια για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) που υποστηρίζουν το 6ο ΠΔΠ και τις προτεραιότητές του σε ό,τι αφορά την πολιτική και τις θεματικές στρατηγικές του.
       Υπό το 7ο πρόγραμμα – πλαίσιο για την έρευνα της Ε.Ε., το οποίο εγκαινιάστηκε πρόσφατα για την περίοδο 2007-2013, 1.980 εκατ. ευρώ διατίθενται για την περιβαλλοντική έρευνα και ανάπτυξη. Το ποσό αυτό αποτελεί αύξηση σχεδόν 60% σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα (6ο πρόγραμμα – πλαίσιο).

Για να μάθετε περισσότερα
Επιστήμη για την περιβαλλοντική πολιτική (Ανακαλύψτε την υπηρεσία και γραφτείτε συνδρομητής δωρεάν)
www.ec.europa.eu/environment/integration/research/research_alert_en.htm  

Greenfacts 
www.greenfacts.org 

Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
www.cordis.europa.eu/fp7/   

Πηγή: «Περιβάλλον για τους Ευρωπαίους» αρ 26
 http://ec.europa.eu/environment/news/efe/archives_el.htm