ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα θαλασσοπούλια: η Επιτροπή ζητεί από τους εμπλεκόμενους παράγοντες να υποβάλουν εισηγήσεις ώστε να διεξαχθεί πλέον εμπεριστατωμένος διάλογος

      Τα θαλασσοπούλια συχνά κατευθύνουν τους ψαράδες σε παραγωγικά αλιευτικά πεδία• σε αντάλλαγμα, συχνά επωφελούνται από τις δραστηριότητες των ψαράδων για να βρουν εύκολη τροφή.

Διαβάστε περισσότερα...