ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Η «ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ» ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ

Πολλοί Βρετανοί ζούσαν με την ψευδαίσθηση ότι η χώρα τους τα καταφέρνει περίφημα στο ζήτημα της μείωσης των εκπομπών ρύπων, καθώς αυτοί μειώθηκαν κατά 8,6% μέσα στο 2009. 
       Η Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής της χώρας όμως ενημέρωσε τη βρετανική κυβέρνηση, ότι η μείωση αυτή οφείλεται σχεδόν εξολοκλήρου στην οικονομική ύφεση, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι χωρίς την υλοποίηση συγκεκρίμένων και άμεσων μέτρων, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών ρύπων κατά 34% το 2020.

Διαβάστε περισσότερα...