ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ – ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ο ουρανός για πατέρας και η γη για μητέρα. Τα παιδιά που προέρχονται από τον ίδιο πατέρα και την ίδια μητέρα είναι συγγενείς μεταξύ τους και οι απόγονοι που προέρχονται από τους ίδιους παππούδες έχουν μια συγγένεια, όπως έχουν μία συγγένεια οι συμπολίτες της ίδια πόλης επειδή έχουν σε κοινή ιδιοκτησία κάποιο έδαφος και επειδή έχουν αμοιβαίες σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα...

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ — Συγγραφέας: Lovelock, James

Η Γαία, η ζωντανή Γη, είναι ηλικιωμένη και δεν έχει πια το σφρίγος που είχε πριν από δύο δισεκατομμύρια χρόνια. Αγωνίζεται για να προστατεύσει τη Γη και τις μυριάδες μορφές ζωής που υπάρχουν σε αυτή από την αναπόφευκτη αύξηση της θερμότητας που εκπέμπει ο Ήλιος

Διαβάστε περισσότερα...

ΣΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ — Συγγραφέας: Jeffrey M. Smith

Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο που δεν αφορά μόνον την παγκόσμια υγεία, αλλά και την σταδιακή και κρυφή κατάργηση των δημοκρατικών ελευθεριών και τη στρέβλωση της επιστήμης και την ανηθικότητά της όταν αυτή περιέρχεται απόλυτα στα ιδιωτικά συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα...