2ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ για τις Σχέσεις Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εκπαίδευσης
         του “Ομίλου Παιδαγωγικού Προβληματισμού και Δράσης για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση” και της “Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας για την Ανάπτυξη Ποιότητας Ζωής των Εμποδιζομένων Ατόμων ΔΡΩ-act”

Διαβάστε περισσότερα...