ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Είναι πια αρκετά δυνατή η εκτίμηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης μέσα από το γεγονός ότι η αδράνεια και η ανασυγκρότηση των στάσεων έχουν διαφανεί σε πολλά σημεία.

Διαβάστε περισσότερα...