ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (της Αγγελικής Καλλία-Αντωνίου)

Δίκαιο Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Σύντομη Επισκόπηση:
-Ατμόσφαιρα και κλιματική αλλαγή
-Ύδατα
-Απόβλητα και ανακύκλωση
-Φύση και βιοποικιλότητα
-Περιβαλλοντική Ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα...