Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

image_pdfimage_print

Ο όρος εξωτερικότητες και εξωτερικές επιδράσεις είναι ένας όρος που αναδύθηκε κυρίως στον τομέα της οικονομίας. Είναι ένας όρος καταλυτικός. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της οικονομικής επιστήμης σαν συνεισφορά στην επιστημονική σύνθεση, στην κοσμοθεώρηση και την διακυβέρνηση της εποχής. Τελικά το καταλυτικό στοιχείο είναι οι εξωτερικές επιδράσεις και οι εξωτερικότητες. Για παράδειγμα στην εκπαίδευση αναδεικνύονται σαν κυρίαρχες οι εξωτερικότητες. Το ίδιο ισχύει και στην οικονομία, όσο και αν θέλουμε να τις περιορίσουμε και να εφαρμόσουμε μια κλειστή οικονομία στην έννοια της αποτίμησης και στην έννοια των αποφάσεων απέναντι στις εξωτερικότητες.
Αυτές οι εξωτερικότητες επιστρέφουν ενισχυμένες από το περιβάλλον και απ’ τις κοινωνικές συνέπειες. Πρέπει να συνυπολογίσουμε και να δούμε τις εξωτερικότητες και τις συνέργειες. Οι πολιτιστικές εξωτερικότητες για παράδειγμα της οικονομίας είναι καθοριστικές για την οικονομία. Οι εξωτερικότητες της πολιτικής για την πολιτική είναι καθοριστικές για την πολιτική. Αν για παράδειγμα οι πόροι από ένα μέρος της κοινωνίας του θεάματος και από τον αθλητισμό αναδιανεμόντουσαν θα μπορούσαν να γίνουν πιο παραγωγικοί για τον κοινωνικό μερισμό, το κοινωνικό εισόδημα και για την ίδια την παραγωγικότητα της οικονομίας. Αλλά αν διανεμόντουσαν με ορισμένα κριτήρια θα μπορούσε να ήταν και πιο παραγωγικοί για την ηθική της άθλησης, και για την δική μας υγεία.
Στο σημείο αυτό είναι εμφανείς οι οικονομικές και πολιτιστικές συνέργειες.
Οι συνέργειες λοιπόν και οι εξωτερικότητες είναι απ’ τα βασικά ζητήματα που πρέπει να αναδειχθούν και να επηρεάσουν την θέσμιση στην νέα εποχή, να επηρεάσουν τις πολιτικές αποφάσεις, να λειτουργήσουν επίσης ενσωματωμένα τόσο στο Σχέδιο όσο και στην αγορά και να συμφιλιώσουν έτσι το Σχέδιο και την αγορά. Να συμφιλιώσουν επίσης την λογική και την επιθυμία. Να διαμορφώσουν ένα νέο πεδίο της διοίκησης και της διακυβέρνησης. Χωρίς εξωτερικότητες η οικονομική και πολιτική επιστήμη παραμένουν στο πρακτικό πεδίο στείρες και ανίκανες να ανιχνεύσουν τις πραγματικές εξελίξεις. Μόνο να τις παρακολουθήσουν μπορούν και αυτό στο βαθμό που τις χαρτογραφούν στατιστικά. Οι εξωτερικότητες είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την Συνθετική Θεωρία. Οι εξωτερικότητες και οι συνέργειες αναδεικνύουν τον ολιστικό χαρακτήρα των φαινομένων και διαμορφώνουν την ολιστικότητα της θεωρίας και την ολιστικότητα της σχέσης θεωρίας και πράξης. Αναδεικνύουν την αιτία των αποτυχιών των συστημάτων πίσω από τον χαρακτήρα του «ρεαλιστικού» και του «υπαρκτού». Εξηγούν την γενεαλογία των λαθών.