ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΞΕΚΙΝΑΕΙ…

yp. perivallontos - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

yp. perivallontos - Σόλων ΜΚΟΤο υπουργείο Περιβάλλοντος βάζει μπροστά το ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, με υπουργική απόφαση, που προβλέπει την εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου παροχής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών, καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του νέου μητρώου.


Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για: Την πρόσβαση των πιστοποιημένων χρηστών. Τις διαδικασίες Περιβαλλοντικής αδειοδότησης και υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) των έργων και δραστηριοτήτων.

Το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και την απόδοση σε κάθε έργο ή δραστηριότητα που αδειοδοτείται περιβαλλοντικά ενός μοναδικού χαρακτηριστικού κωδικού που καλείται Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ).

Τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων δημόσιων αρχών μέσω Διαδικτύου. Η έκδοση της υπουργικής απόφασης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου, με το οποίο δίνεται πρώτη φορά η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και δηλώσεων υπαγωγής σε ΠΠΔ, καθώς και παρακολούθησης και διεκπεραίωσης της Εκδοσης του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), της Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ), των Αποφάσεων Ανανέωσης και Τροποποίησης των ΑΕΠΟ, καθώς και της αξιολόγησης της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ).

Μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης των ροών εργασίας και εγγράφων/εντύπων των διαδικασιών επιτυγχάνεται η σύντμηση του απαιτούμενου χρόνου, γεγονός που διευκολύνει τους υποψήφιους φορείς υλοποίησης έργων και καθιστά τη διοίκηση αποδοτικότερη, αποτελεσματικότερη και πιο φιλική προς τις επενδύσεις.


Πηγή: Ελευθεροτυπία, 
enet.gr

Φωτό: wikipedia