ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (του Νίκου Ρούσση)

diadiktyo dikaiomata - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

diadiktyo dikaiomata - Σόλων ΜΚΟΜε απώτερο σκοπό να κατανοήσουν καλύτερα τα ανθρώπινα δικαιώματά τους στο Διαδίκτυο, το Συμβούλιο της Ευρώπης κοινοποίησε χθες έναν Οδηγό για τους χρήστες του, διευκρινίζοντας και το τι μπορούν να κάνουν σε περίπτωση που τα δικαιώματά τους αμφισβητούνται, καταστρατηγούνται ή παραβιάζονται.


«Οι κυβερνήσεις, οι ιδιωτικές εταιρείες και άλλοι φορείς έχουν την υποχρέωση να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα offline και online και οι χρήστες του Διαδικτύου πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα όταν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους έχουν περιοριστεί ή παραβιαστεί», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θόρμπγιον Ζάγκλαντ.

Συνοπτικά, ο Οδηγός προβλέπει ότι:
— Οι χρήστες δεν θα πρέπει να αποσυνδέονται από το Διαδίκτυο χωρίς τη θέλησή τους, παρά μόνον με δικαστικές αποφάσεις.

— Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να εκφρασθούν ελεύθερα στο Διαδίκτυο και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και απόψεις άλλων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που μπορεί να θίξουν, σοκάρουν ή ενοχλούν άλλα άτομα.

— Ο περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης στο Διαδίκτυο είναι θεμιτός όταν αφορά την προστασία της εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, αλλά και σ’ αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι σύμφωνος με το δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να εφαρμόζονται σε χρήστες που με τα γραφόμενά τους υποκινούν διακρίσεις, μίσος ή βία.

— Οι χρήστες έχουν την ελευθερία να επιλέξουν οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εφαρμογή ή άλλη υπηρεσία για να συνδεθούν και να συμμετέχουν σε online δραστηριότητες.

Θα πρέπει, ωστόσο, να γνωρίζουν ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν νομικές συνέπειες εάν η online διαμαρτυρία οδηγεί σε μπλοκαρίσματα ή διάσπαση των υπηρεσιών ή ζημιά στην περιουσία των άλλων.

— Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον εφ’ όσον έχουν συναινέσει σε αυτό οι ίδιοι ή προβλέπεται από το νόμο. Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνονται για το τι επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται και από ποιον και για ποιο σκοπό , καθώς και για το γεγονός πώς νομιμοποιείται αυτός να ασκεί έλεγχο πάνω τους.

— Τα παιδιά και τα νεαρά άτομα δικαιούνται ειδικής προστασίας και καθοδήγησης κατά τη χρήση του Διαδικτύου. Εάν το περιεχόμενο που έχουν δημοσιεύσει θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια ή την ιδιωτική τους ζωή, ή μπορεί να είναι επιζήμια γι’ αυτούς στο μέλλον , κατόπιν αιτήματός τους θα πρέπει να διαγραφεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει επίσης να προστατεύονται από παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίησή τους.

— Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής κατά της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να προσφύγουν (όχι κατ’ ανάγκην δικαστικώς) εναντίον των παρόχων υπηρεσιών στο Διαδίκτυο, των δημοσίων αρχών ή να καταφύγουν στις οργανώσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζητώντας εξηγήσεις για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό τους, διορθώσεις ή ακόμη και αποζημιώσεις.

Ο πάροχοι υπηρεσιών Ιντερνετ, οι πάροχοι πρόσβασης σε περιεχόμενο και υπηρεσίες ή άλλες επιχειρήσεις, ή οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να παρέχουν στους χρήστες εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και οι εθνικές αρχές έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν τους χρήστες από εγκληματική δραστηριότητα που διαπράττεται μέσω του Internet.

Εάν οι χρήστες κατηγορηθούν για κάποιο ποινικό αδίκημα που διέπραξαν στο Διαδίκτυο, έχουν το δικαίωμα της προσφυγής σε δίκαιη δίκη εντός ευλόγου προθεσμίας, από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, καθώς και της ατομικής προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά την εξάντληση όλων των διαθέσιμων εσωτερικών ένδικων μέσων.


Πηγή/φωτό: Ελευθεροτυπία