ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙ “ΕΠΤΑ ΠΛΗΓΕΣ” ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (του Αργύρη Δεμερτζή)

anakiklosi ellada - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

anakiklosi ellada - Σόλων ΜΚΟΟ Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) καταγράφει τις χρόνιες δυσλειτουργίες στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού πολέμου πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα των ελέγχων, που παρουσιάζει η «Κ.Ε.»

Αντιμέτωπη με μεγάλες και διαχρονικές παθογένειες στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και πολλά προβλήματα στη λειτουργία των συστημάτων ανακύκλωσης, όπου υπάρχει και πόλεμος συμφερόντων πολλών εκατομμυρίων ευρώ, δηλώνει η διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η κεντρική λύση που προωθείται, όπως αναφέρει στην «Κ.Ε.» ο πρόεδρος του ΕΟΑΝ, Ιωάννης Αγαπητίδης, είναι «η δημιουργία Μητρώου Παραγωγών για όλα τα προϊόντα, που υπόκεινται στην εναλλακτική διαχείριση, με σκοπό να καταγραφούν και να διασταυρωθούν τα στοιχεία υπόχρεων παραγωγών, να καταπολεμηθεί η εισφοροδιαφυγή και να καταγραφεί η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων».

Ο κ. Αγαπητίδης δηλώνει ακόμη ότι ξεκίνησε με αξιοσημείωτα ευρήματα και θα διενεργηθεί στο σύνολο των 19 συστημάτων ανακύκλωσης διαχειριστικός έλεγχος από διεθνώς αναγνωρισμένους ελεγκτικούς οίκους.

Τα ευρήματα ελέγχων
Συνοπτικά, σύμφωνα με τον ΕΟΑΝ, τα ευρήματα των πρώτων ελέγχων έχουν ως εξής:

-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. (συσκευασίες): ανεδείχθησαν αποκλίσεις μεταξύ των ποσοτήτων που δηλώθηκαν σε σχέση με αυτές που συλλέχθηκαν για τα έτη 2009 και 2010 και δεν παρασχέθηκαν επαρκώς οικονομικά – διαχειριστικά στοιχεία προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Ως αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ ανακάλεσε την έγκριση του συστήματος τον Μάρτιο του 2012. Η Α.Α. κατέθεσε αίτηση για ανάκληση στο ΣτΕ, η οποία θα εκδικαστεί τελικά τον Νοέμβριο του 2013 και στο μεταξύ λειτουργεί με προσωρινή ανάκληση. Η τεκμηρίωση της απόφασης του Δ.Σ. είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

-ΕΕΑΑ Α.Ε. (συσκευασίες): από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, προκύπτει ότι η ΕΕΑΑ Α.Ε. διαθέτει επαρκές σύστημα ελέγχου και καταγραφής στοιχείων βάσει των οποίων συντάσσονται οι μηνιαίες εκθέσεις. Ο οικονομικός – διαχειριστικός έλεγχος επίσης δεν κατέδειξε σημαντικά ευρήματα ως προς την ορθότητα των στοιχείων που τηρούνται και αποστέλλονται στον ΕΟΑΝ.

-ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε. (συσσωρευτές): Από τον οικονομικό – διαχειριστικό έλεγχο στο σύστημα προέκυψαν στοιχεία, τα οποία συνεκτιμημένα με άλλα δεδομένα, οδήγησαν το Δ.Σ. του ΕΟΑΝ στη μη ανανέωση του επιχειρησιακού του σχεδίου. Η απόφαση του Δ.Σ. έχει προσβληθεί στο ΣτΕ, ενώ η τεκμηρίωσή της είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

-ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. (λιπαντικά έλαια): από τον οικονομικό – διαχειριστικό έλεγχο στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων δεν προέκυψαν ευρήματα μη χρηστής διαχείρισης. Το ΣΣΕΔ έχει ήδη προβεί σε αλλαγές στο υπάρχον επιχειρησιακό του σχέδιο και έχει υποβάλει νέο φάκελο για ανανέωση της έγκρισής του.

Εχουν δρομολογηθεί οι έλεγχοι και σε άλλα συλλογικά και ατομικά Συστήματα, τα αποτελέσματα των οποίων θα δημοσιοποιηθούν προσεχώς.

Τα επτά κυριότερα προβλήματα που διαπιστώνει ο ΕΟΑΝ στη λειτουργία των συστημάτων ανακύκλωσης είναι:

1. Δυσχέρεια στην εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων εκ μέρους των συστημάτων λόγω οικονομικής συγκυρίας, έλλειψης συνεργειών και οργανωτικών προβλημάτων.

2. Σοβαρές αντιπαλότητες και προστριβές μεταξύ ομοειδών συστημάτων με πιέσεις και αμφισβητήσεις των αποφάσεων Δ.Σ. του ΕΟΑΝ, ανακριβή δημοσιεύματα και δικαστικές διενέξεις.

3. Εισφοροδιαφυγή από απροθυμία υπόχρεων διαχειριστών να συμμετέχουν στα εγκεκριμένα συστήματα, μη κατάθεση δηλώσεων ή ελλιπείς δηλώσεις για τα παραγόμενα ή εισαχθέντα προϊόντα που διατίθενται στην ελληνική αγορά.

4. Ανεπαρκής συνεργασία συστημάτων και ΟΤΑ.

5. Διακίνηση υλικών από μη νόμιμα κυκλώματα και κλοπή υλικών από τους κάδους.

6. Περιορισμένη διάθεση των ενδιάμεσων τελικών προϊόντων από την επεξεργασία μερικών αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης (π.χ. ελαστικά).

7. Ανεπαρκής ενημέρωση των πολιτών για την ανακύκλωση.

Η διοίκηση του ΕΟΑΝ, που έχει αναλάβει την ευθύνη του Οργανισμού το τελευταίο εξάμηνο, δηλώνει εμπιστοσύνη στους προκατόχους της, ενώ συμπληρώνει ότι «οι έλεγχοι συνεχίζονται για να αποκατασταθούν δυσλειτουργίες που είχαν αναπτυχθεί στο χώρο».


Αργύρης Δεμερτζής

Πηγή/φωτό: Ελευθεροτυπία

Σχετικά άρθρα