ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, ATZENTA

2η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Afissa - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

Afissa - Σόλων ΜΚΟΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

2η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική: Αναμετρήσεις με το Μέλλον

Ορεστιάδα, 18-19 Μαΐου 2013


Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Ευάγγελος Μανωλάς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 18 Μαΐου 2013

Αμφιθέατρο Δασολογίας «Κωνσταντίνος Σίδερης»

Έναρξη Διημερίδας

16:00 – 16:15 Κωνσταντίνος Σούτσας, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

16:15 – 16:30 Δημήτριος Μουζάς, Δήμαρχος Ορεστιάδας

16:30 -17:00 Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, τ. Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Περιβάλλον και πυρηνική ενέργεια

17:00 -17:15 Συζήτηση

Περιβαλλοντική διακυβέρνηση

17:30 – 17:45 Βερόνικα Ανδρεά, Γεώργιος Τσαντόπουλος και Στυλιανός Ταμπάκης, Προστατευόμενες περιοχές και μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις

17:45 – 18:00 Κυριακή Κιτικίδου, Ιωάννης Γκουγκουρέλας και Γεώργιος Χατζηλαζάρου, Η ανάλυση ισχύος ως εργαλείο στη λήψη αποφάσεων

18:00 – 18:15 Σπυρίδων Αθανασίου, Διασυνοριακά νερά: Πηγή σύγκρουσης ή συνεργασίας;

18:15 – 18:30 Ευάγγελος Μανωλάς, Η σύνοδος για το κλίμα στην Ντόχα: Αποτελέσματα και προοπτικές

18:30 – 19:00 Συζήτηση

19:00 – 19:30 Διάλειμμα

Κοινή γνώμη

19:30 – 19:45 Κατερίνα Ζέρβα και Γεώργιος Τσαντόπουλος, Απόψεις και στάσεις της κοινής γνώμης σε διεθνή και εθνική κλίμακα για την κλιματική αλλαγή

19:45 – 20:00 Ελευθέριος-Φωτεινός Πεχλιβάνης, Χρήστος Καρελάκης και Γαρύφαλλος Αραμπατζής, Διερεύνηση των στάσεων των γεωργών του Νομού Πέλλας απέναντι στην υιοθέτηση αγρο-περιβαλλοντικών μέτρων

20:00 – 20:30 Συζήτηση

21:00 Δείπνο


Κυριακή 19 Μαΐου 2013

Αμφιθέατρο Δασολογίας «Κωνσταντίνος Σίδερης»

Περιβαλλοντική δικαιοσύνη και εκπαίδευση

09:30 – 09:45 Αναστασία Δημητρίου, Περιβαλλοντική δικαιοσύνη  και αειφόρος ανάπτυξη: Διαπιστώσεις, επιδιώξεις και προοπτικές

09:45 – 10:00 Αριστοτέλης Παπαγεωργίου, Διεθνείς τάσεις στη δίκαιη μεταφορά και κοινοποίηση της περιβαλλοντικής έρευνας

10:00 – 10:15 Πολυξένη Ράγκου, Οικονομία και περιβάλλον: Ένα πλαίσιο για να «ξαναδιαβάσουμε» την περιβαλλοντική εκπαίδευση

10:15-10:45 Συζήτηση

10:45 -11:00 Διάλειμμα

Αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη: Πρακτικές, δυνατότητες, προοπτικές

11:00 – 11:15 Βασίλειος Δρόσος, Δυνατότητες και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του κτηματολογίου: Η διεθνής πρακτική

11:15 – 11:30 Μαλαματένια Σελήσιου και Γεώργιος Κοράκης, H βιοποικιλότητα της Ελλάδας. Εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για την προστασία της

11:30 – 11:45 Βασιλική Δήμου, Αειφόρος σχεδιασμός για την εφαρμογή τεχνικών συστημάτων παραγωγής – Μια πρότυπη προσέγγιση στη διεθνή περιβαλλοντική πολιτική εφαρμογής συστημάτων συγκομιδής ξύλου

11:45-12:00 Διάλειμμα

12:00 – 12:15 Βαΐα Νταλαμπίρα, Περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της αποδάσωσης – Η περίπτωση του τροπικού δάσους του Αμαζονίου

12:15 – 12:30 Ελένη-Μαρία Σταθάκη, Παγκοσμιοποίηση και περιβάλλον: Η ερημοποίηση της γης και οι επιπτώσεις της

12:30 -13:00 Συζήτηση

Κυριακή 19 Μαΐου 2013

Αμφιθέατρο Αγροτικής Ανάπτυξης

Φιλοσοφικές προσεγγίσεις και περιβαλλοντική πολιτική

10:00 – 10:15 Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Το δικαίωμα του ανθρώπου στο περιβάλλον, η διαγενεακή δικαιοσύνη και ο Immanuel Kant

10:15 – 10:30 Στυλιανός Αραβαντινός, Εσχατολογικό ήθος και περιβαλλοντική πολιτική

10:30 – 10:45 Μαρία Χωριανοπούλου, Ανθρώπινα δικαιώματα και φυσικό περιβάλλον

10:45 – 11:15 Συζήτηση

11:15 – 11:45 Διάλειμμα

11:45 – 12:00 Δημοσθένης Θεοχαρόπουλος και Δημήτριος Ματθόπουλος, Αισθητική αποτίμηση του περιβάλλοντος

12:00 – 12:15 Μιχαήλ Μαντζανάς, Οι απηχήσεις της φυσικής φιλοσοφίας των Στωικών στην χάραξη σύγχρονων περιβαλλοντικών πολιτικών

12:15 – 12:30 Μαρία Μυλωνή, Ξαναδιαβάζοντας τον Πλωτίνο. Οι περιβαλλοντικές προεκτάσεις της μεταφυσικής του

12:30 – 13:00 Συζήτηση

13:30 Γεύμα