ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

TA ΛΙΜΑΝΙΑ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

limania atmosfaira - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

limania atmosfaira - Σόλων ΜΚΟΟι θαλάσσιες μεταφορές ενοχοποιούνται για τη ρύπανση στις παράκτιες πόλεις, καθώς σχεδόν το 70% των ρύπων των πλοίων εκπέμπονται σε αποστάσεις έως και 400 χιλιόμετρα από την ακτή
Μεγάλη συνεισφορά στη μόλυνση της ατμόσφαιρας της Πάτρας φαίνεται ότι έχουν οι δραστηριότητες του λιμανιού της.


Κατά την απογραφή εκπομπών αέριων ρύπων, διαπιστώθηκε ότι στις θαλάσσιες μεταφορές οφείλεται το 45,5% των οξειδίων του αζώτου (NOx), στη βιομηχανία το 62,2% του διοξειδίου του θείου (SO2), στις οδικές μεταφορές το 41,3% των πτητικών οργανικών ενώσεων, εξαιρουμένου του μεθανίου (NMVOCs), και το 45,9% του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και, τέλος, στα τζάκια και στις κεντρικές θερμάνσεις οφείλονται κατά 32,5% τα ολικά αιωρούμενα σωματίδια διαμέτρου έως 10 μm (ΡΜ 10), και σε ποσοστό 38,2% τα επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο κάτω από 2,5 μm (ΡΜ 2,5).

Αντίθετα, στο λιμάνι του Μπρίντιζι της γειτονικής Ιταλίας οι βιομηχανίες έχουν την πρωτοκαθεδρία στη μόλυνση της ατμόσφαιρας, καθώς το 58,2% των οξειδίων του αζώτου οφείλεται σε αυτές, όπως επίσης και το 88,3% του διοξειδίου του θείου, ενώ ενοχοποιούνται και οι κεντρικές θερμάνσεις των κτηρίων, καθώς το 31,9% των πτητικών οργανικών ενώσεων, εκτός του μεθανίου, προέρχεται από τις καμινάδες, όπως επίσης και το 32,1% του μονοξειδίου του άνθρακα και το 28% του συνολικού ποσοστού των σωματιδίων ΡΜ 10 και ΡΜ 2,5.

‘Eρευνα
Αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου CESAPO, το οποίο βαίνει προς ολοκλήρωση και υλοποιείται στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας, 2007-2013». Συντονιστής του έργου είναι το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή Αθανάσιο Αργυρίου, ενώ συμμετέχουν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Ινστιτούτο Ατμοσφαιρικών Επιστημών και Κλίματος ISAC-CNR (Lecce), το Πανεπιστήμιο του Salento (Lecce) και ο Περιφερειακός Περιβαλλοντικός Οργανισμός Πρόληψης και Προστασίας Απουλίας ARPA (Bari).

Σκοπός του ερευνητικού αυτού έργου είναι να καταγράψει το ποσοστό με το οποίο συμβάλλει στη μόλυνση κάθε πηγή που εκπέμπει ατμοσφαιρικούς ρύπους σε αστικές περιοχές οι οποίες διαθέτουν λιμάνια, εστιάζοντας στο λιμάνι της Πάτρας και στο λιμάνι του Μπρίντιζι, προκειμένου να βελτιωθούν οι υπάρχουσες πολιτικές διαχείρισής τους. Οπως αποδείχτηκε, σε πολλά λιμάνια που διαθέτουν και αστικό χαρακτήρα, στη μόλυνση της ατμόσφαιράς τους συνεισφέρουν και οι θαλάσσιες μεταφορές, καθώς σχεδόν το 70% των ρύπων των πλοίων εκπέμπονται σε αποστάσεις έως και 400 χιλιόμετρα από την ακτή, αλλάζοντας δραστικά προς τα πάνω την ατμοσφαιρική ρύπανση στις παράκτιες περιοχές.

Οι θαλάσσιες μεταφορές, ειδικότερα στο λιμάνι της Πάτρας, βρέθηκε ότι συμμετέχουν στην εκπομπή οξειδίων του αζώτου κατά 45,5%, μονοξειδίου του άνθρακα κατά 12,8%, διοξειδίου του θείου κατά 24,2% και των επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία αιωρούμενων μικροσωματιδίων ΡΜ 2,5 κατά 12,8%, ενώ συνεισφέρουν ισόποσα στην εκπομπή ολικών αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ 10 και NMVOCs κατά 10,6%. Καλύτερη φαίνεται ότι είναι η κατάσταση στο Μπρίντιζι, όπου διαπιστώθηκε ότι οι θαλάσσιες μεταφορές συνεισφέρουν λιγότερο στη μόλυνση της ατμόσφαιρας (στην εκπομπή οξειδίων του αζώτου κατά 18,6%, διοξειδίου του θείου κατά 10,7%, μονοξειδίου του άνθρακα κατά 9,5%, ολικών αιωρούμενων σωματιδίων κατά 8,2% και NMVOCs κατά 7,9%).


Πηγή/φωτό: Ελευθεροτυπία