ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ZAΚΥΝΘΟΣ: ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ

prosfugi xita zakinthou - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

prosfugi xita zakinthou - Σόλων ΜΚΟΣτο Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης προσέφυγε για δεύτερη φορά η Κομισιόν για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου, εντός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου στον κόλπο του Λαγανά. Στην προσφυγή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από το ΔΕΕ να αναγνωρίσει ότι η Ελλάδα διατηρώντας σε λειτουργία «ένα δυσλειτουργικό και κορεσμένο ΧΥΤΑ στη Ζάκυνθο, που δεν πληροί όλες τις σχετικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ε.Ε», παραβαίνει τις οδηγίες για τα απόβλητα, τους οικοτόπους και την άγρια πανίδα και χλωρίδα.


Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι ελληνικές αρχές:

– ανέχονται τη συνέχιση λειτουργίας ενός ήδη υπερκορεσμένου ΧΥΤΑ και δεν έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα που να διασφαλίζουν την απαραίτητη αύξηση χωρητικότητας του ΧΥΤΑ (ή διαφορετική αντιμετώπιση του προβλήματος) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 (λήξη των ανανεωμένων Περιβαλλοντικών Όρων) ή μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί νέος ΧΥΤΑ στη Ζάκυνθο.

-δεν έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για την επίλυση ενός σημαντικού αριθμού προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί από διάφορες εκθέσεις αυτοψίας και ανέχονται την συνεχιζόμενη προβληματική λειτουργία του εν λόγω χώρου ταφής αποβλήτων.

-δεν έχουν ακόμη εκπονήσει και εγκρίνει το απαιτούμενο σχέδιο διευθέτησης για το ΧΥΤΑ Ζακύνθου, καθώς και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας αποθήκευσης αποβλήτων όπου να περιλαμβάνεται σχέδιο αξιολόγησης των πιθανών κινδύνων.

– παρέτειναν, με την ΚΥΑ της 8ης Ιουνίου 2011, τη χρονική διάρκεια των Περιβαλλοντικών Όρων (οι οποίοι αποτελούν τη βάση της άδειας λειτουργίας) του ΧΥΤΑ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη από το άρθρο 6, παράγραφος 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Ιανουαρίου του 2002 το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα γιατί δεν είχε θεσπίσει αποτελεσματικό σύστημα προστασίας της χελώνας καρέτα – καρέτα.

Πηγή/φωτό: Econews