ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

H KATAΣΤΡΟΦΗ ΧΩΡΕΣΕ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ

greek beach - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

greek beach - Σόλων ΜΚΟΝα καταψηφίσουν το άρθρο 3 του πολυνομοσχεδίου του υπουρ­γείου Οικονομικών που ξεπατώνει ό,τι έχει απομείνει όρθιο από την περιβαλλοντική, πολεοδομική και χωροταξική νομοθεσία κα­λεί τους βουλευτές το WWF Ελλάς.
Η περιβαλλοντική οργάνωση με επιστολή της προς τους 300 της Βουλής εξηγεί αναλυτικά τι ακριβώς καλούνται να ψηφίσουν και τι καταστροφή συνεπάγεται η υιοθέτηση των ρυθμίσεων του υπουργείου Οικονομικών.


Το WWF Ελλάς εστιάζει σε τέσσερα σημεία την κριτική του και συγκεκριμένα:

-Χρήσεις γης: Εισάγεται η νέα χρήση τού «παραθεριστικού χω­ριού» με όρους ιδιαιτέρως επιβαρυντικούς για τον φυσικό χώρο αλλά και για τον χωροταξικό σχεδιασμό.

-Αιγιαλός: Δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα παραχώρησης παρόχθιας ζώνης για τη δημιουργία λιμενικών εγκαταστάσεων, κατά παρέκκλιση της περιβαλλοντικής και χωροταξικής νομοθε­σίας, με όρους ιδιαίτερα επιβαρυντικούς για αυτά τα ευαίσθητα και κρίσιμα οικοσυστήματα. Διευκολύνεται επίσης η παραχώρη­ση αιγιαλού σε παραθεριστικά χωριά και ξενοδοχεία, με περι­βαλλοντικά επιβαρυντικούς όρους.

-Αυθαίρετα: Τα δημόσια ακίνητα απαλλάσσονται από τις προθε­σμίες του Ν. 4014/2011 για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων χρήσε­ων και κτισμάτων εντός αυτών.

-Επιφάνεια: Διευρύνεται το δικαίωμα σύστασης επιφάνειας, μεταξύ άλλων με αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, παραχώρηση αιγιαλού και διεύρυνση της έννοιας του «δημόσιου κτήματος» ακόμα και σε κληροδοτήματα.

Πηγή/φωτό: Το Ποντίκι