ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ & ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΕΩΝ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

prosfiges mnimonio - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

prosfiges mnimonio - Σόλων ΜΚΟΜπαράζ προσφυγών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, για παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμά­των των Ελλήνων πολιτών από την εφαρμογή του πρώτου Μνη­μονίου από δικηγόρους και μηχανικούς.

Μετά την αμετάκλητη απόφαση της Ολομέλειας του Συμ­βουλίου της Επικρατείας, που έκρινε νόμιμο και συνταγματικό το πρώτο Μνημόνιο, με το οποίο επήλθαν περικοπές αποδο­χών, επιδομάτων, συντάξεων στους εργαζομένους στον δη­μόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) προ­σέφυγαν στο Στρασβούργο, αλλά μέσω φυσικών προσώπων.

Κι αυτό γιατί, όπως τόνισαν οι ηγεσίες των δύο φορέων, στο Στρασβούργο προσέφυγε η Αθηναία δικηγόρος Ιωάννα Κουφάκη, η οποία εργάζεται στο ΤΕΕ, καθώς δεν παρέχεται το δι­καίωμα κατάθεσης προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μη φυσικών προσώπων.

Παρέμβαση υπέρ των θέσεων της Ελληνίδας δικηγόρου πραγματοποίησαν ο ΔΣΑ και το ΤΕΕ μέσω του σημερινού προέδρου του ΔΣΑ, Γιάννη Αδαμόπουλου, του πρώην προ­έδρου του, Δημήτρη Παξινού, του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Θεόδωρου Σχινά, του πρώην υπουργού Επι­κρατείας και δικηγόρου, Αντώνη Αργυρού, και του δικηγό­ρου Βασίλη Χειρδάρη.

Όπως υποστηρίζεται στην αγωγή, η εφαρμογή του Μνημονί­ου προσβάλλει το δικαίωμα της περιουσίας των Ελλήνων πολι­τών, το οποίο προστατεύεται από το άρθρο 1 του Πρώτου Πρό­σθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιω­μάτων του Ανθρώπου, αφού στην έννοια της περιουσίας πε­ριλαμβάνονται τόσο ο μισθός όσο και η σύνταξη. Οι μειώσεις των αποδοχών των Ελλήνων που επιβλήθηκαν από το Μνημό­νιο έχουν διαρκή και μόνιμο χαρακτήρα και ισοδυναμούν ου­σιαστικά με στέρηση της περιουσίας των εργαζομένων. Τέλος, στην προσφυγή αναφέρεται ότι με τα Μνημόνια παραβιάστη­καν οι αρχές της αναλογικότητας, του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου και της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου πολίτη. Για να δούμε τι θα δούμε…


Πηγή/φωτό: Το Ποντίκι