ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΤΩΧΕΥΣΗ… ΛΟΓΩ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ (της Μαρίας Πνευματικού)

rubbish - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

rubbishΌταν η Παγκόσµια Τράπεζα αρχίζει να ασχολείται ενδελεχώς µε τα σκουπίδια και να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το γιγαντιαίο κόστος διαχείρισής τους, τότε τα πράγµατα στο θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
Και πράγµατι η έκθεση που δόθηκε στη δηµοσιότητα από την Παγκόσµια Τράπεζα πριν από περίπου έναν µήνα παρουσιάζει µε εφιαλτικό τρόπο τις προβλέψεις των επιστηµόνων τόσο για την ποσοτική «έκρηξη» στην παραγωγή απορριµµάτων όσο και για το τεράστιο οικονοµικό κόστος που θα απαιτηθεί για τη διαχείρισή τους, εάν δεν ληφθούν µέτρα µε στόχο τη µείωση του όγκου των σκουπιδιών.


Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των εµπειρογνωµόνων της Παγκόσµιας Τράπεζας, οι ποσότητες των αστικών στερεών αποβλήτων σε παγκόσµιο επίπεδο θα εκτιναχθούν από τους 1,3 δισεκατοµµύρια τόνους τον χρόνο που είναι σήµερα στους 2,2 δισεκατοµµύρια τόνους µέχρι το 2025.

Το ετήσιο κόστος της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων προβλέπεται αντίστοιχα να εκτιναχθεί από τα 205 δισεκατοµµύρια δολάρια τον χρόνο στα 375 δισεκατοµµύρια, µε το µεγαλύτερο πρόβληµα να εντοπίζεται, µάλιστα, στις φτωχότερες χώρες. Όπως επισηµαίνουν οι εµπειρογνώµονες, η διαφαινόµενη κρίση στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων συνδέεται άµεσα µε την αύξηση του πληθυσµού που ζει σε αστικές περιοχές, µε την αύξηση του βασικού επιπέδου ζωής των πολιτών αλλά και µε την απουσία µέτρων στον τοµέα της πρόληψης στην παραγωγή απορριµµάτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία της έκθεσης, οι ποσότητες αστικών αποβλήτων αυξάνονται µε ιλιγγιώδη ρυθµό στην Κίνα, η οποία έφτασε στο σηµείο να ξεπεράσει ακόµα και τις ΗΠΑ, που µέχρι το 2004 ήταν ο µεγαλύτερος παραγωγός σκουπιδιών στον κόσµο. Αντίστοιχα τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ασίας, της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, οι ρυθµοί αύξησης των σκουπιδιών ακολουθούν τα ποσοστά επέκτασης της αστικοποίησης και αύξησης του ΑΕΠ.

Ο Rachel Kyte, αντιπρόεδρος στο τµήµα Βιώσιµης Ανάπτυξης της Παγκόσµιας Τράπεζας, δίνει και νέα διάσταση στο θέµα της αντιµετώπισης του προβλήµατος, αφού επισηµαίνει ότι µέτρα και προγράµµατα πρέπει να εφαρµοστούν πριν από το στάδιο της καύσης των απορριµµάτων και της τελικής τους διάθεσης. Όπως επισήµανε κατά την παρουσίαση της έκθεσης, τα ευρήµατα της έρευνας είναι απογοητευτικά, προσφέρουν, όµως, παράλληλα την ελπίδα ότι µε την αναγνώριση της τροµακτικής διάστασης που έχει λάβει το πρόβληµα η διεθνής κοινότητα θα κινητοποιηθεί ώστε να θέσει σε εφαρµογή προγράµµατα για τη µείωση του όγκου των απορριµµάτων, στρατηγικές για την επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωσή τους καθώς και µέτρα για την ανάκτηση των αποβλήτων πριν από το τελικό στάδιο.


Μαρία Πνευματικού

Πηγή/φωτό: Το Ποντίκι