ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

supermarket - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

supermarket - Σόλων ΜΚΟΗ πλειοψηφία των Ελλήνων καταναλωτών δεν γνωρίζει τα δικαιώματά της, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα του Κέντρου Ερευνών, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Mediterranean College, για την προστασία των καταναλωτών, με τη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η έρευνα διεξήχθη τον Φεβρουάριο σε δείγμα 1206 ατόμων, ηλικίας 19-55 ετών, γυναίκες και άνδρες, πανελλαδικά με τη μέθοδο του δομημένου ερωτηματολογίου και των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. 

Τα κύρια ευρήματα είναι τα εξής:

 • Το 65% των Ελλήνων καταναλωτών ηλικίας 19 ως 55 ετών, δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές όταν αγοράζουν καταναλωτικά αγαθά, υπηρεσίες, τραπεζικά προϊόντα ή πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου.
 • Υψηλότερος βαθμός ενδιαφέροντος για τα δικαιώματα των καταναλωτών υπάρχει στη δημογραφική ομάδα 19 -29 σε ποσοστό 92% οι οποίοι δήλωσαν ότι θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Στο σύνολο του δείγματος επίσης το ποσοστό παραμένει υψηλό και κυμαίνεται στο 81%.
 • Το 58% των Ελλήνων καταναλωτών αντιλαμβάνεται ότι έχει λιγότερα δικαιώματα σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες σε θέματα προστασίας των καταναλωτών.
 • Το 78% των ερωτώμενων πιστεύει ότι το υφιστάμενο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές για την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή.
 • Μόνο το 6% των ερωτώμενων έχουν απευθυνθεί σε εξειδικευμένους κρατικούς φορείς για υποστήριξη και βοήθεια σε σχέση με τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές.
 • Μόνο το 13% των ερωτώμενων έχει απευθυνθεί σε κάποιο σύνδεσμο, ή ένωση καταναλωτών, για την διευθέτηση ενός προβλήματος που αντιμετώπισε με την αγορά ενός αγαθού.
 • Το 23% των ερωτώμενων γνωρίζει το Παρατηρητήριο Τιμών.
 • Το 58% των ερωτώμενων γνωρίζει και ένα ακόμη 14% έχει ακούσει για σχετικούς φορείς, κέντρα προστασίας καταναλωτών, άλλες ενώσεις και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.
 • Το 44% του δείγματος γνωρίζει αντίστοιχους κρατικούς φορείς και αρχές.
 • Το 35% των ερωτώμενων θα ήταν διατεθειμένο να απευθυνθεί σε εξειδικευμένους φορείς για θέματα που αφορούν τα δικαιώματα και την προστασία των καταναλωτών
 • Το 36% των ερωτώμενων έχει αντιμετωπίσει προβλήματα το τελευταίο έτος με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Η πλειοψηφία των καταναλωτών σε ποσοστό 49% θα προσπαθούσε να διευθετήσει μόνη της το θέμα σε περίπτωση προβλήματος, το 37% θα απευθυνόταν σε μια ένωση ή σύνδεσμο καταναλωτών ή κάποιο αντίστοιχο μη κυβερνητικό φορέα, ένα ποσοστό 11% θα απευθύνονταν σε κάποιο φορέα του δημοσίου ή ανεξάρτητη αρχή και μόνο ένα 3% θα απευθύνονταν σε δικηγόρο.
 • Το 0,5% των ερωτώμενων είναι ενεργό μέλος σε κάποιο σύνδεσμο ή ένωση καταναλωτών και μόνο ένα 6% συμμετέχει σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες διάφορων ενώσεων στα social media.

Πηγή/φωτό: Tvxs