ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, ATZENTA

ΔΙΚΤΥΟ – ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΚΟ: Η ΘΕΣΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

720 b8eeffdb9417371fdf0752b98d654e2d - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

720 b8eeffdb9417371fdf0752b98d654e2d 1 - Σόλων ΜΚΟΔΙΚΤΥΟΣύμπραξη ΜΚΟ- Πρωτοβουλίες του “Έργου Πολιτών” σε συνεργασία με οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών για την ενίσχυση των θεσμών διαβούλευσης στο πλαίσιο “Καλλικράτης”
        Σε κάθε μεταρρύθμιση από νομοθέτηση ως εφαρμογή και την θεσμική υλοποίηση υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Στην περίπτωση του προγράμματος «Καλλικράτη» oι συμμετοχικές διαδικασίες είναι καθοριστικές. Ο κρατικός οργανισμός εθελοντισμού  ¨Έργο Πολιτών” για την στήριξη των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών με την έναρξη της νέας χρονιάς με σκοπό την ενίσχυση αυτού του ρόλου ξεκίνησε ένα νέο κύκλο δραστηριοτήτων και επαφών με τους Δήμους για την προώθηση της διαβούλευσης και των συμμετοχικών διαδικασιών στις τοπικές κοινωνίες.


         Η ενίσχυση των «κοινωνικών συμπράξεων» και ανταλλαγών, ξεκίνησε σε συνεργασία με το Δίκτυο «Σύμπραξη ΜΚΟ.»το οποίο λειτουργεί στη συγκεκριμένη φάση ως γέφυρα ανοικτής συνεργασίας. Έτσι το «Έργο Πολιτών»  με επιστολή προς τους Δήμους 16/02/2011 αναφέρεται στην συνεργασία  που μπορεί να αναπτυχθεί στους τομείς ποιότητας ζωής, κοινωνικής πολιτικής, εθελοντισμού και περιβάλλοντος με την συμμετοχή στις αντίστοιχες επιτροπές εκπροσώπων από τις Μ.Κ.Ο. και τοπικές συλλογικότητες

        Το «Έργο Πολιτών» στηρίζει αυτή τη διαδικασία θεσμικής αναβάθμισης με παροχή συμβουλευτικής και δικτύωσης με τις οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών έχοντας συντάξει σχετικό Master Plan καθώς ειδική μελέτη για την κοινωνική οικονομία http://www.ergopoliton.gr/index.php?option=content&task=view&id=8281

        Συγκεκριμένα στο πεδίο αυτό έχει, ήδη, αναπτύξει συνεργασία, με την υπογραφή σχετικών με αρκετούς Δήμους της Αττικής και άλλων Περιφερειών,  διεξάγοντας ειδικά σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια για την Κοινωνική Οικονομία και τον Εθελοντισμό και υλοποιώντας πολυθεματικές Εκθέσεις Περιβάλλοντος και πολιτισμού, ήδη, από το 2008. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους Δήμους Αθηναίων, Πατρέων, την Νομαρχία Ηλείας, την Υπερνομαρχία Έβρου – Ροδόπης και ένα σύνολο άλλων 29 Καποδιστριακών της χώρας. http://www.ergopoliton.gr/images/stories/seasonal/mnimonia-ilias2010/eisigisi-vliamou-ilias.pdf

        Η πρακτική αυτή ήδη αποδίδει καρπούς και ενισχύει την συμμετρικότητα των τοπικών κοινωνιών για το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Έτσι από τις αρχές του χρόνου. Ο Οργανισμός προετοιμάστηκε προκειμένου να υποστηρίξει συμβουλευτικά, όσους ΟΤΑ επιθυμούν στα ζητήματα που αφορούν στη δημιουργία των απαιτούμενων υπηρεσιακών υποδομών, που εξυπηρετούν τις επιταγές του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και στοχεύουν στη συνεργασία και διαβούλευση μεταξύ των ΟΤΑ και των τοπικών Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών.

        Σχετικά με τις καλές πρακτικές που έχει καθιερώσει ως πακέτο συμβουλευτικής είναι στη διάθεση κάθε Δήμου προς αξιοποίηση, www.ergopoliton.gr, το ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ διοργανώνει σταθερά στην έδρα του, σεμιναριακά προγράμματα για την εκπαίδευση στελεχών, τόσο των Δήμων, όσο και των Οργανώσεων όλου πλέγματος των Εθνικών και Κοινοτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ κράτους – πολίτη και ειδικότερα, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών. http://www.ergopoliton.gr/images/stories/seasonal/mnimonia-ilias2010/eisigisi-taktikos-ilias.pdf

        Αυτή την περίοδο ενημερώνουμε ότι σεμινάρια προγραμματίζονται στον Οργανισμό για τους ΟΤΑ με έναρξη του πρώτου κύκλου, στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, και θα συνεχίσουν σε κάθε περιφέρεια ανάλογα με το ενδιαφέρον των Δήμων σε κάθε περιοχή.

        Πρωτοβουλίες για σχετικά σεμινάρια μπορουν να πάρουν και οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών σε κάθε περιοχή σε συνεργασία με τον Δήμο τους. Το «Έργο Πολιτών» από την πλευρά του ως δομή στήριξης των εθελοντικών οργανώσεων, στηρίξει και θα είναι συμπαραστάτης κάθε ανάλογης πρωτοβουλίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για ενημέρωση στο τηλέφωνο 2107487431 e-mail info@ergopoliton.gr και την υπεύθυνη σύνδεσης με τις εθελοντικές οργανώσεις Μαρία Χατζή.