ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“ENΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ”: ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Innovations - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

Innovations - Σόλων ΜΚΟ

  Μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για επιτάχυνση της δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών θα διευκολύνει την ανάπτυξη και την απασχόληση.
       Η “Ένωση καινοτομίας”, μια εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής Ευρώπη 2020, αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και την επιτάχυνση της καινοτομίας στην Ευρώπη, με ταυτόχρονη εξάλειψη των προβλημάτων που εμποδίζουν τις καλές ιδέες να φθάσουν στην αγορά.  
      Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει τη δημιουργία “συμπράξεων καινοτομίας” μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα ώστε οι καινοτομίες να φθάνουν ταχύτερα στην αγορά. Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί η χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης και θα βελτιωθεί ο συντονισμός των επενδύσεων.

        Θα υπάρχει συνεχής προσαρμογή των ρυθμίσεων και των προτύπων στις εξελίξεις και στις ανάγκες της σημερινής οικονομίας.

         Οι τομείς προτεραιότητας, στους οποίους η Επιτροπή επιθυμεί να καθιερώσει μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, περιλαμβάνουν την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή απόδοση, τον υγιεινό τρόπο ζωής, τις “έξυπνες” πόλεις και την κινητικότητα, την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, τις πρώτες ύλες και τη βιώσιμη γεωργία.
         Η πρώτη σύμπραξη, που πρόκειται να ξεκινήσει το 2011, θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που διευκολύνουν την υγιή γήρανση και την παράταση του επαγγελματικού βίου.
         Καθώς η έρευνα και η ανάπτυξη είναι ιδιαιτέρως σημαντικές για την καινοτομία, η πολιτική αυτή επιδιώκει να μειώσει τις διαφορές μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ και Ιαπωνίας με αύξηση των επενδύσεων σε Ε&Α στο 3% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η επίτευξη αυτού του στόχου θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 3,7 εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης και την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 795 δισ. ευρώ. Χρειάζονται όμως ένα εκατομμύριο επιπλέον ερευνητές.

Η Ένωση καινοτομίας αποσκοπεί επίσης σε ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και σε εξειδικευμένους εργαζομένους, στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στη μείωση του κόστους κατοχύρωσης νέων ιδεών.

Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν επίσης δείκτες μέτρησης του μεριδίου των ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών στην οικονομία και κατάταξης των πανεπιστημίων. Στα μέτρα συγκαταλέγονται επίσης προτάσεις για την αύξηση της διασυνοριακής κινητικότητας των επενδύσεων σε επιχειρηματικά κεφάλαια.

Περισσότερα για την Ένωση καινοτομίας 

(Πηγήeuropa.eu)  

14 Οκτωβρίου 2010