ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ — «Πράσινη Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση»

students wiki 250 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print
 students wiki 250 - Σόλων ΜΚΟΗ χώρα μας διέρχεται μια πολύπλευρη κρίση, κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική. Το νεοφιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας που τοποθετεί τις ελεύθερες αγορές πάνω και από τις κυβερνητικές πολιτικές είναι μια από τις βασικές αιτίες της, και πλήττει ιδιαίτερα τις μικρές χώρες χωρίς βιομηχανική παραγωγή. 

            Η πολυδιάστατη και εκτεταμένη κρίση της κοινωνίας μας, αλλά και όλων των σύγχρονων κοινωνιών, έχει και βαθύτερες αιτίες, όπως τη διευρυμένη σύγχυση εννοιών και αξιών, την ταύτιση του χρήματος με την ευτυχία, του υπερκαταναλωτισμού με την ευημερία, πράγματα που οδηγούν τελικά σε έναν μη βιώσιμο τρόπο ζωής. Αποτελέσματα των παραπάνω είναι η κατασπατάληση των φυσικών και ενεργειακών πόρων του πλανήτη μας με καταστροφικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως η κλιματική αλλαγή.

        Το μέλλον θα είναι δυσοίωνο και οι κρίσεις επαναλαμβανόμενες και βαθύτερες εξαιτίας της εξάντλησης των αποθεμάτων πετρελαίου, του κύριου ενεργειακού μας πόρου. 
         Η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης1, στηριζόμενου στην Πράσινη Οικονομία, στις Πράσινες Τεχνολογίες, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στη μείωση της ενεργειακής σπατάλης είναι μονόδρομος για τη χώρα μας.

         Η αντιστροφή των μη βιώσιμων τάσεων και η επιτυχία του νέου μοντέλου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την υψηλής ποιότητας Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη2 σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, που θα μας οδηγήσει τελικά στην Πολιτιστική, Κοινωνική, Οικονομική και Πολιτική βιωσιμότητα της χώρας μας.

        Είναι φανερό ότι δεν αρκεί μια απλή αναμόρφωση του σχολείου με το ξαναγράψιμο  για τρίτη φορά  μέσα σε 10 χρόνια, των σχολικών βιβλίων του Δημοτικού και Γυμνασίου (Β΄ ΚΠΣ,  Γ΄ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ).  

       Απαιτείται «Πράσινη Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση», που θα ανατρέψει τον περιβαλλοντικό αναλφαβητισμό που μας χαρακτηρίζει, εφαρμόζοντας εκτεταμένες και ριζοσπαστικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα σε όλες τις βαθμίδες, εισάγοντας νέο τρόπο σκέψης, δίνοντας εκπαιδευτικό όραμα και στόχευση, εμπλέκοντας και συστράτευοντας όλους τους  εκπαιδευτικούς, τους γονείς αλλά και τις τοπικές κοινωνίες.

Η Πράσινη Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση θα συνδέσει την Εκπαίδευση με:
–Την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Αειφορία σε Εθνικό αλλά και σε Τοπικό επίπεδο, 
–Τις φιλικές προς το περιβάλλον Πράσινες Τεχνολογίες και τα Πράσινα Επαγγέλματα, 
–Τον Εθνικό μας Στόχο για τις Ανανεώσιμες Πηγές και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, 
–Την Κλιματική Αλλαγή, που είναι η κύρια συνιστώσα της Πλανητικής Αλλαγής.

Επιπρόσθετα, θα συνδέσει όλα τα επιστημονικά πεδία σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες με τις Επιστήμες του Περιβάλλοντος, διαχέοντας την υπάρχουσα περιβαλλοντική πληροφορία. 
Κρίσιμη είναι και η υιοθέτηση του Αειφόρου Σχολείου (Sustainable School), που αποτελεί τη σημαντικότερη εκπαιδευτική καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο, και εφαρμόζεται ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία, τον Καναδά, στη Σουηδία και τη Ν. Ζηλανδία. Επιπλέον έχει τεθεί ως στόχος από τον ΟΗΕ, την UNESCO,  την UNECE και την Ε.Ε. 

Το Αειφόρο Σχολείο είναι πρότυπο και πυρήνας Αειφόρου μοντέλου για τους μαθητές, τους γονείς και τις τοπικές κοινωνίες. Είναι μοντέλο υψηλής ενεργειακής απόδοσης, χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεγιστοποιεί τη χρήση του βρόχινου νερού και των πόρων των λυμάτων, συλλέγει και ανακυκλώνει τα απορρίμματά του κτλ.

Τα Προγράμματα Σπουδών, οι Σχολικοί χώροι και οι Δεσμοί με τις Κοινότητες, σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε  το σχολείο να αποτελεί ένα ζωντανό χώρο μάθησης και εξερεύνησης, ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν τι σημαίνει Αειφόρος τρόπος ζωής.

         Τέλος, η υψηλής ποιότητας Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη θα εισάγει δυναμικά τη χώρα μας στην ονομαζόμενη Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση των Πράσινων Τεχνολογιών και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που μαζί με την Αειφόρο Ανάπτυξη αποτελούν την καινοτομία του 21ου αιώνα. Η εξάπλωση των Πράσινων Τεχνολογιών θα είναι ραγδαία, όπως ακριβώς έγινε  πριν 15–20 χρόνια με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

1.  Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη εμπεριέχει την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως ένα από τα βασικά της στοιχεία, αλλά δεν πρέπει  να ταυτίζεται με αυτή, μιας και αποτελεί ευρύτατο σύνολο εκπαιδευτικών ενεργειών που διαπερνούν τα προγράμματα σπουδών, αλλά  και τη δομή και λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων προς την κατεύθυνση της Αειφορίας.

2.  Η Αειφόρος Ανάπτυξη ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες, χωρίς να μειώνει τις δυνατότητες των μελλοντικών γενιών να καλύψουν τις δικές τους.

Παράλληλα, βελτιώνει την ποιότητα ζωής στο πλαίσιο των ορίων που θέτει η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων που υποστηρίζουν τη ζωή στον Πλανήτη μας.

Την πρόταση «Πράσινη Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση» και κείμενα για το Αειφόρο Σχολείο μπορείτε να διαβάστε στην διεύθυνση: http://groups.google.gr/group/green-edu

Κωνσταντίνος Ιατρού
Φυσικός – Εκπαιδευτικός Β/Βάθµιας Εκπαίδευσης 

Επικοινωνία:
emailkiat
5000@gmail.comforum: http://groups.google.gr/group/green-edu