ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ (του Γιώργου Μαυρουλέα)

prasino ktiria - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

prasino ktiria - Σόλων ΜΚΟΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ

1)   Εντοπισμός θερμογεφυρών –> ανά τομέα 
α)   χαραμάδες – ανοίγματα –> εντοπισμός των σημείων που βρίσκονται
β)   θερμική αντίσταση οροφής –> ανάλυση κατά στρώση
γ)   θερμική αντίσταση τοιχοποιίας –> ανάλυση κατά στρώση – σενάζια – πρέκια
δ)   θερμική αντίσταση γειτονικών χώρων και εντοπισμός των θερμικών απωλειών
ε)   παράθυρα                
                α) κουφώματα
                                          
                β) τζάμια
                                          
                γ) χρήση
στ) βαφές – αντακλαστικότητα
ζ)   ύπαρξη pilotis –> ανάλυση θερμικής αντίστασης κατά στρώση
η)   καμινάδες
θ)   εξαερισμοί
ι)    υπόγειο θερμαινόμενη ή μη
ια)  κήποι, δέντρα, ζαρντινιέρες, νερά (πισίνες, συντριβάνια, ροή νερού)

2)   α)   Περιοχή – κλιματολογική ζώνη – ιδιαιτερότητες τοπίου (βουνό, θάλασσα κοντά, πάρκα κλπ).β) ύπαρξη βιομηχανικών μονάδων και δυνατότητα εκμετάλλευσης ζεστού νερού

3)   Μεθοδολογία εντοπισμού λανθασμένων επιλογών θέρμανσης – ψύξης – φωτισμού – χρήσης νερού
α) Σκεπασμένα – θερμαντικά σώματα ή μη μονωμένοι τοίχοι από πίσω
β) Είδος καυστήρα
γ) Συντήρηση καυστήρα
δ) Ύπαρξη ή μη ενδοδαπέδιας θέρμανσης
ε) Ύπαρξη ή μη γεωθερμικού συστήματος
στ) Ύπαρξη ή μη ηλιακών θερμοσιφώνων
ζ)  Ύπαρξη ή μη φωτοβολταϊκών
η) Ύπαρξη ή μη ανεμογεννητριών
θ)  Έλεγχος σωληνώσεων νερού αν είναι μονωμένοι
ι)  Ύπαρξη ή μη αυτονομίας θέρμανσης
ια) Εντοπισμός της χρήσης της θέρμανσης
ιβ) Εντοπισμός της χρήσης της ψύξης
ιγ)  Ικανότητα των μηχανημάτων ψύξης
ιδ)  Ύπαρξη ή μη ανεμιστήρων
ιε)   Στόχευση των μηχανημάτων ψύξης (προς τα κάτω, ή γενικά)
ιστ) Συντήρηση των ψυκτικών μηχανημάτων
ιζ)   Ύπαρξη σκιάστρων ή τεντών
ιη)  Ύπαρξη πέργκολας
ιθ)   Φωτισμός (παράθυρα, φωταγωγοί και διαφανειών μεταξύ γραφείων)
κ)    Εντοπισμός σπατάλης νερού  

4)   Είδος κτιρίου  
–>
 γραφεία
                                               
–> νοσοκομείο
                                               
–> οικία σε πολυκατοικία ή αυτόνομη
                                                     
Κλπ
  

5)   Μελέτη των σημείων επέμβασης

α)   κέλυφος κτιρίου
                      
1) pilotis
2) υπόγειο
3) τοιχοποιία εξωτερική
4) τοιχοποιία προς κοινόχρηστους χώρους
5) τοιχοποιία προς μη θερμαινόμενους χώρους
6) υαλοπίνακες
7) κουφώματα
8) δώμα
9) στηθαία
10) καμινάδες
11) εξαερισμοί
12) δάπεδα
β)   Μηχανήματα και χώροι μηχανημάτων
γ)   αύλειος χώρος                        
i) δένδρα φυλλοβόλα προς νότο
ii) Ανεμοφράκτες προς το Βορρά
iii) γεωθερμία
iv) δυνατότητα κατασκευής προθάλαμουv) δυνατότητα κατασκευής πέργκολας
vi) κατασκευές με νερό
vii) συστήματα εξοικονόμησης νερού  

6)
   Μελέτη της ενέργειας που καταναλώνει το κτίριο στο χρόνο
α)   διαχωρισμός σε τύπο κατανάλωσης και ποσοστοποίηση:      
i) ηλεκτρικών μηχανημάτων
ii) φωτισμό
iii) θέρμανση
iv) ψύξη
v) άλλο
β)   εντοπισμός ανά τύπο κατανάλωσης της συμπεριφοράς στην κατανάλωση ενέργειας      
π.χ. για ψύξη σε πολύ ψηλές θερμοκρασίας ≥38 ο
C
      
ή για ηλεκτρικά μηχανήματα (ώρες λειτουργίας –>
δυνατότητα χρήσης κάποιων απ’ αυτά τις νυχτερινές ώρες)
γ)   οικονομική αξιολόγηση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού του κτιρίου  

7)
   Μελέτη παρεμβάσεων ανά τομέα (παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπ’ όψιν: ηχομόνωση, πυροπροστασία, ασφάλεια, καθαριότητα, αισθητική, λειτουργικότητα, φωτισμός, στατικά, αερισμός, αντοχές υλικών και μηχανημάτων σε επιμέρους παραμέτρους και ιδιαιτερότητες του έργου).
  

8)   Κοστολόγηση των παρεμβάσεων.


9)   Προσφορά αλλά και συνοδευτικό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος πριν αλλά και μετά τις επεμβάσεις.


10)   Συνοδευτική μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας και χρήματος ανά μήνα και έτος. Συγκριτικός πίνακας.
  

11)   Δυνατότητες χρηματοδότησης των παρεμβάσεων.

Γιώργος Μαυρουλέας, Πολιτικός Επιστήμονας
Μέλος της ΜΚΟ Σόλων

27 Ιανουαρίου 2009

Για περισσότερες πληροφορίες: www.monotech.gr

 

Σχετικά άρθρα