Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Το παρόν δοκίμιο, με τίτλο «Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ», αποτελεί τη συνεισφορά της ιστοσελίδας μας στο παγκόσμιο εγχείρημα απελευθέρωσης από τα κυρίαρχα στρεβλά νοητικά στερεότυπα για την ισχύ και την ασφάλεια. 

Διαβάστε περισσότερα...