Ο ARNE NAESS, Ο MURRAY BOOKCHIN ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΘΙΚΗ

Η προϊούσα περιβαλλοντική καταστροφή,  για την οποία το είδος μας είναι αποκλειστικά υπεύθυνο,  πέραν των κινδύνων που ενέχει για τον π...

Διαβάστε περισσότερα...