ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Αγοραία και λειτουργική κρίση και αποδόμηση θεσμικών κεκτημένων
2. Αποδόμηση της πολιτικής εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης 
3. Εξάντληση της πολιτικής και πληθωριστικός κορεσμός του πολιτικού χώρου

Διαβάστε περισσότερα...