ΚΡΙΣΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (του Γιώργου Μαυρουλέα)

Η κρίση της οικοδομής στη χώρα μας έχει δύο βασικές αιτίες:  α) την ιδιαίτερη οικονομική κρίση στην οποία βρίσκεται η χώρα, ...

Διαβάστε περισσότερα...

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (του Γιώργου Μαυρουλέα)

  Αναφερόμενος κάποιος στο οικονομικό πρόβλημα της  Ελλάδας εστιάζει συνήθως  στα διαρθρωτικά προβλήματα που συνδέονται με το...

Διαβάστε περισσότερα...